مطالب در ادیان وفرق

اشکال احمدالحسن بر عدم تحقق معجزه به درخواست حجت الهی.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلـود‌ pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  اشکال احمدالحسن بر عدم تحقق معجزه به درخواست حجت الهی ↓📋 › ؛ احمد‌الحسن مدعی یمانی می‌گوید: «همان‌طور که روشن شد …

مطالعه بیشتر »

نبوت و شریعت زرتشت در بیان بزرگان زرتشتی.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  نبوت و شریعت زرتشت در بیان بزرگان زرتشتی ↓📋 › ؛ آقای آبتین ساسان‌فر از مترجمین گات‌ها، بحث گات‌ها را که …

مطالعه بیشتر »

سرنوشت تورات.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  سرنوشت تورات ↓📋 › ؛ این بحث را خدمت مرحوم استادمان جناب آقای محمد مردانی که همین امسال هم از دنیا …

مطالعه بیشتر »

اشتباه احمد‌الحسن در مستقل ندانستن معجزه برای شناخت حجت الهی.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  اشتباه احمد‌الحسن در مستقل ندانستن معجزه برای شناخت حجت الهی ↓📋 › ؛ احمد‌الحسن (مدعی یمانی) معجزه را فقط مؤید می‌داند …

مطالعه بیشتر »

نقدی بر احمدالحسن مبتنی بر جاهلانه دانستن اعتقاد بر اعجاز رد پای معصوم بر سنگ

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  نقدی بر احمدالحسن مبتنی بر جاهلانه دانستن اعتقاد بر اعجاز رد پای معصوم بر سنگ ↓📋 › ؛ من یک مورد …

مطالعه بیشتر »

بررسی و نقد اجماع در خلافت ابوبکر از کتب اهل سنت.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  بررسی و نقد اجماع در خلافت ابوبکر از کتب اهل سنت ↓📋 › ؛ از توجیهاتی که عامه و اهل تسنن …

مطالعه بیشتر »

نقد احمدالحسن و انصار در اعتقاد به حجیت خواب غیر معصوم.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  نقد احمدالحسن و انصار در اعتقاد به حجیت خواب غیر معصوم ↓📋 › ؛ جناب احمد در یک قسمت، یک امری …

مطالعه بیشتر »

احتجاج احمدالحسن به اسناد عامه‌ای که مورد قبول شیعه نیست!

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  احتجاج احمدالحسن به اسناد عامه‌ای که مورد قبول شیعه نیست! ↓📋 › ؛ متأسفانه بعضی دوستان به‌گونه‌ای مطالب ما را مطرح …

مطالعه بیشتر »

⇜تدریس‌ و‌‌ نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۷۲ (کتاب عقائدالاسلام)

صوت تدریس: دانلود‌صوت‌تدریس ◥نقد و تدریس کتابِ: ┇↵ عقائدالاسلام احمدالحسن. ┇↵ مدرس: دکتر باقرپور کاشانی. ┇↵ تاریخ: هجده‌دی‌ماه۱۴۰۲ ◢جلسه‌ی هفتادو‌دوم. •.°.❀ ‑‑‑‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ֍عناوین فرعی:↡↡ ֍تدریس از صفحهٔ ۱۴۸ تا ۱۴۹ کتاب عربی (ترجمه از صفحهٔ ۱۹۶ تا ۱۹۷). ֍اصل دوم: خلیفه. ֍اثبات خلافت الهی پس از پیامبر اکرم …

مطالعه بیشتر »

⇜تدریس‌ و‌‌ نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۷۱ (کتاب عقائدالاسلام)

صوت‌ تدریس: دانلود‌صوت‌تدریس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ◥نقد و تدریس کتابِ: ┇↵ عقائدالاسلام احمدالحسن. ┇↵ مدرس: دکتر باقرپور کاشانی. ┇↵ تاریخ: بیست‌وسوم‌دی‌ماه۱۴۰۲ ◢جلسه‌ی هفتادو‌یکم. ֍عناوین فرعی:↡↡ ֍تدریس از صفحهٔ ۱۴۸ تا ۱۴۹ کتاب عربی ( ترجمه از صفحهٔ ۱۹۶ تا ۱۹۷). ֍اصل دوم: خلیفه. ֍اثبات خلافت الهی پس از پیامبر اسلام در مدارک شیعه. ֍حدیث وصیت پیامبر اسلام در کتاب الغیبه شیخ طوسی. ֍وجه صفت …

مطالعه بیشتر »