مطالب در اهل سنت

اعتقاد ابن تیمیه بر جسمانی دانستن خداوند.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  اعتقاد ابن‌تیمیه بر جسمانی‌دانستن خداوند ↓📋 › ؛ از مسلمات عقل، قرآن و نصوص دینی، این است که ذات مقدس پروردگار، …

مطالعه بیشتر »

عدم بیعت پدر ابوبکر با پسرش!

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  عدم بیعت پدر ابوبکر با پسرش! ↓📋 › ؛ یک کتابی هست، خیلی مختصر و مفید آیت‌الله سیدان نوشتند به نام: …

مطالعه بیشتر »

اشتباه ابن‌سینا در اعقلیت عمربن خطاب.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  اشتباه ابن‌سینا در اعقلیت عمربن خطاب ↓📋 › ؛ هیچ‌وقت یک‌ کسی که از لحاظ علمی شرافت دارد، نمی‌تواند مادون آن …

مطالعه بیشتر »

• انبیاء الهی، خدا را متفاوت معرفی نمی‌ڪردند!

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی انبیاءالهی‌؛خدا‌را‌متفاوت‌معرفی‌نمی‌کردند_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌از دانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:پنج‌شنبه؛ سی‌‌ام‌دی‌ماه ۱۴۰۱. ❋جلسه‌‌ی‌دهم. ❋عنوان گفتگو:⇩⇩ ❋مباحثه‌ای با اهل سنت. ❋وجود تناقض در مقدسات عامه. ❋جنگ صفین و جمل دلیلی بر این‌که نمی‌توان هر طرف کارزار را مقدس دانست. ❋نقدی بر روایت اصحابی کالنجوم. ❋نقدی بر مبحث اجتهاد صحابه برای هر عملکرد درست یا نادرست. ❋راه‌های متفاوت انتخاب خلیفه در اهل سنت. ❋مروری بر …

مطالعه بیشتر »

وجه ڪنیه‌ے ام‌ابیها براے حضرت زهرا ‹علیهاالسلام›.

صوت سخنرانی: دانلود‌صوت‌سخنرانی •عنوان: بررسے سیره‌‌ے حضرت‌ فاطمه‌ے زهرا ‹علیها السلام› در مدارڪ عامه. •عناوین فرعی: ❊›توضیح دڪتر محمد عبده یمانے-وزیر پیشین فرهنگ عربستان-در خصوص ڪنیه‌ے ام ابیها. ❊›توضیحِ استاد توفیق ابوعَلَم-معاون اول وزارت دادگسترے مصر-درخصوص ڪنیه‌ے ام ابیها. ❊›اثبات عصمت حضرت زهرا ‹علیها‌السلام› در مدراک عامه. ❊›حضرت زهرا ‹علیهاالسلام› برهانے قاطع بر ابطال مڪتب خلافت. ❊›بررسے حسن و قبح …

مطالعه بیشتر »

چرا حضرت زهرا ‹علیها‌السلام› پشت در آمد؟!

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے چرا.حضرت.زهرا.علیها‌السلام.پشت.در.آمد؟! دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

تحریف در قرائت‌هاے قرآنے.

صوت سخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے تحریف‌در‌قرائت‌های‌قرآنی دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

احتجاج به طول عمر ولے عصر ‹علیه‌السلام› با روایات دجّال اهل سنت!

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی احتجاج‌به‌طول‌عمر‌ولی‌عصر‹علیه‌السلام›با‌روایات‌دجال دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »