مطالب در ادیان وفرق

⇜تدریس‌و‌‌نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۳۸(کتاب عقائدالاسلام)

صوت تدریس: دانلود‌صوت‌تدریس مدرّس: دکتر وحید باقرپور کاشانی. جلسه‌ی‌‌سی‌وپنجم. عناوین فرعی: •تدریس از صفحه‌ی ۷۵ تا ۷۹ کتاب عربی(ترجمه‌ی صفحه‌ی ۱۰۵ تا ۱۱۰). •اصل دوم:خلیفه. •قانون معرفت حجت. •رویا یا نص مستقیم از خداوند. •احتمال این که رویا از ناحیه‌ی شیطان باشد. •ادعای عدم امکان تمثل شیاطین به ملائکه. •ادعای عدم قدرت شیاطین بر قرائت قرآن. •مقایسه‌ی نادرست انزال قرآن …

مطالعه بیشتر »

⇜تدریس‌و‌‌نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۳۷(کتاب عقائدالاسلام)

صوت‌ تدریس: دانلود‌صوت‌تدریس مدرّس: دکتر وحید باقرپور کاشانی. |↫جلسه‌ی‌‌سی‌وهفتم. عناوین فرعی: •تدریس از صفحه‌ی ۷۳ تا ۷۵ کتاب عربی(ترجمه‌ی صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۴). •اصل دوم :خلیفه. •قانون معرفت حجت. •رویا یا نص مستقیم از خداوند. •ادعای عدم نیاز به معجزه. •مراد از آیات شهادت خداوند کافی است، رویاست. •کفایت شهادت خدا از طریق معرفت فطری و معجزه. •معجزه برای شناخت …

مطالعه بیشتر »

⇜تدریس‌و‌‌نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۳۶(کتاب عقائدالاسلام)

صوت‌تدریس: دانلود‌صوت‌تدریس ↫مدرّس: دکتر وحید باقرپور کاشانی. ↫جلسه‌ی‌‌سی‌وششم. •عناوین فرعی: •تدریس از صفحه‌ی ۷۰ تا۷۳ کتاب عربی(ترجمه‌ی صفحه‌ی ۹۷ تا ۱۰۱). •اصل دوم: خلیفه. •قانون معرفت حجت. •اثبات نص مستقیم از خداوند(رویا). •حجیت رویا در معرفت حجت. •اثبات حجیت رویا در معرفت حجت از طریق قرآن. •وحی خداوند به ملائکه بر خلق حضرت آدم علیه‌السلام. •خواب حضرت یوسف علیه‌السلام در …

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور “آیت‌الله سید جعفر سیدان”.

صوت سخنرانی: دانلودصوت‌سخنرانی ┄┅┅❉❃❉┅┅┄ «نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک» سخنران: “آیت‌الله سید جعفر سیدان”. ◂ تاریخ: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۴/۲۳

مطالعه بیشتر »

⇜تدریس‌و‌‌نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۳۵(کتاب عقائدالاسلام)

صوت‌ تدریس: دانلودصوت‌تدریس مدرّس: دکتروحید باقرپور کاشانی. جلسه‌ی‌‌سی‌وپنجم. تاریخ: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۴/۱۶ عناوین فرعی: •تدریس از صفحه‌ی ۶۹ تا ۷۰ کتاب عربی(ترجمه صفحه‌ی ۹۵ تا ۹۷). •اصل دوم:خلیفه. •قانون معرفت حجت. •نص از سوی خدای سبحان. •دسترسی عمومی مردم به وحی. •عدم تعارض نص مستقیم الهی با نص خلیفه. •رویاهای قابل احتجاج، رویاهای متواترند. •اقتضای حکمت و رحمت الهی نص مستقیم …

مطالعه بیشتر »

⇠تدریس‌و‌‌نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۳۴(کتاب عقائدالاسلام

دانلود‌صوت‌تدریس |↫مدرّس: دکتر وحید باقرپور کاشانی. عناوین فرعی: •تدریس از صفحه‌ی ۶۵ تا ۶۹ کتاب عربی( ترجمه‌ی صفحه‌ی ۹۱ تا ۹۵). •اصل دوم: خلیفه. •ظهور امام عصر علیه‌السلام بعد از فترتی از ائمه علیهم‌السلام. •پاسخ به شبهات علل غیبت امام عصر علیه‌السلام در روایات. •تفاوت عملکرد امام عصر علیه‌السلام با سایر معصومین علیهم‌السلام با مخالفین. •خلیفه خدا در زمین چگونه …

مطالعه بیشتر »