مطالب در فلسفه اسلامی

معاد جسمانی از دیدگاه قرآن و حکمت متعالیه./سخنران‌جلسه: آیت‌الله‌فیاضـی./دبیرجلسه: دکتر‌باقرپور‌کاشـانی.

◍⃟﷽ ꞋꞌꞋ✎ﮔﻓﺗﻣان ﻣﻋﺭﻓﺖ «معاد جسمانی از دیدگاه قرآن و حکمت متعالیه» ﺟﻟﺳــهٔ‌ اﻭﻞ سخنـرانی: دانلـــ📥ـــــود ༺𑁍︎𑁍︎𑁍︎𑁍︎𑁍︎𑁍︎༻  ﺟﻟﺳــهٔ‌ ﺩﻭﻢ سخنـرانی: دانلـــ📥ـــــود ⊹┇سخنران‌جلسه: آیت‌الله‌فیاضـی ⊹┇دبیرجلسه: دکتر‌باقرپور‌کاشـانی ⊹┇باحضورآیت‌الله‌اشرفی‌شاهرودی ⊹┇اسـفندمــاه۱۴۰۲

مطالعه بیشتر »

دو دلیل بر این‌که نور عارض نیازمند به جوهر غاسق (جسم) نیست.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf  دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  دو دلیل بر اینکه نور عارض نیازمند به جوهر غاسق (جسم) نیست! ↓📋 › ؛ یخ اشراق می‌گوید در این چهار …

مطالعه بیشتر »

تقسیم بندی موجودات (نور و ظلمت) از منظر شیخ اشراق.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  تقسیم‌بندی موجودات (نور و ظلمت) از منظر شیخ اشراق ↓📋 › ؛ یک تفاوتی بین فلسفه‌ی اشراق و مشاء هست که …

مطالعه بیشتر »

بیوگرافی و معرفی آثار سهروردی (شیخ اشراق).

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  بیوگرافی و معرفی آثار سهروردی (شیخ اشراق) ↓📋 › ؛ در مورد معرفی شهاب‌الدین یحیی سهروردی، ایشان سال ۵۴۹ هـ ق، …

مطالعه بیشتر »

استحسانی بودن تقسیم‌بندی موجودات (نور و ظلمت) از منظر شیخ اشراق.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  استحسانی بودن تقسیم‌بندی موجودات (نور و ظلمت) از منظر شیخ اشراق ↓📋؛ هستی‌شناسی شیخ اشراق این است که می‌گوید کل هستی …

مطالعه بیشتر »

نیازمندی اجسام به نور مجرد از منظر شیخ اشراق.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  نیازمندی اجسام به نور مجرد از منظر شیخ اشراق ↓📋 › ؛ شیخ اشراق اینگونه استدلال را بیان می‌کند که همه‌ی …

مطالعه بیشتر »

در نظریه‌ی عینیت، اختیار انسان بی‌معناست.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  در نظریه‌ی عینیت، اختیار انسان بی‌معناست ↓📋 › ؛ انسان مختار است یا مجبور؟ در بین متکلمین اهل تسنن، اشعری و …

مطالعه بیشتر »

تقارن نابودی اسلام با ظهور امام عصر علیه‌السلام.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛تقارن نابودی اسلام با ظهور امام عصر علیه‌السلام. شبهه شبهه‌ی دقیقی هست! ببینید امام وقتی تشریف میارن، این‌طوری نیست که به‌طور طبیعی یک حرکت نظامی و …

مطالعه بیشتر »