مطالب در فلسفه اسلامی

وجوب آموختن علوم دینی.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے وجوب‌آموختن‌علوم‌دینی. دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمے در اختلافات متڪلمین، فلاسفه، عرفا و مڪتب تفڪیک با حضور ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›.

صوت نشست: دانلود‌صوت‌نشست  نشستِ علمے در اختلافات متڪلمین، فلاسفه، عرفا و مڪتب تفڪیک با حضور ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›. ◂ جلسه‌ے ‌یازدهم عنـــاوین:↶⇣ ۱٫نسبت دادن درخواست ڪمڪ امیرالمومنین ‹علیه‌السلام› از شمعون یهودے در برخے منابع شیعه دلیل بر عجز ایشان در تامین مایحتاج خانواده نیست؟ ۲٫آیه‌ے شریفه‌ے ‹لا اڪراه فے الدین› با مسأله‌ے ‹ارتداد در دین› چگونه قابل جمع است؟ …

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌ با جمعی‌از دانش‌آموزان‌ و دانشجویان.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو گفتگویی‌باجمعی‌از: دانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. تاریخ:۲۵آبان‌ماه ۱۴۰۱/جلسه‌ی‌سوم. ❈┄┅┄┅┄┅┄┅┄• اهمّ عناوین گفتگو: جمع‌عذاب‌الهی‌با‌رحمت‌الهی‌. مبحث توبه. هدف‌از‌خلقت. تبیین‌جبر‌‌در‌تکلیف. کشف‌فسیل‌هایی‌سال‌ها‌قبل‌از‌خلقت‌آدم‌‹علیه‌السلام›. مروری‌به‌مبحث‌فرگشت. روش‌پاسخ‌به‌شبهات‌جوان‌ها.

مطالعه بیشتر »

گفت‌گو با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان.

صوت‌ گفت‌گو: دانلود‌صوت‌گفت‌گو ┄┅━❆✺❆━┅┄ ❆گفت‌گو با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان. (جلسه‌ی دوم) ❆استاد پاسخگو: دکتر باقر‌پور ڪاشانی ❆اهمّ عناوین گفت‌گو:⇣⇣ ❆برهان‌حدوث‌عالم‌در‌اثبات‌ِموجود‌فرامادی. ❆طرح‌بحث‌در‌نظریه‌ی‌فرگشت. ❆تاریخ: ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۱.

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›.

صوت نشست: دانلود‌صوت‌نشست عنوان: نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور: ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›. جلسه‌ی ‌دهم ◂ تاریخ: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مطالعه بیشتر »

مناظره با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان.

صوت‌ مناظره؛ دانلود‌صوت‌مناظره مناظره با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان. استاد پاسخگو: دکتر باقر‌پور ڪاشانی. تاریخ: ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱. اهمّ عناوین مناظره: مفهومِ‌خدا. چه‌لزومی‌داردسرسلسله‌ی‌عالمِ‌هستی،فرامادی‌باشد؟! اگرخداهدفی‌ازخلقت‌داشته‌باشد‌ناقص‌است. مروری‌به‌فرگشت. اثباتِ‌نیازمندی‌در‌عالم‌ِماده.

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور “آیت‌الله سید جعفر سیدان”.

صوت نشست: دانلود‌صوت‌نشست ┄┅━✺❁✺━┅┄ نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور “آیت‌الله سید جعفر سیدان”.  جلسه‌ی ‌نهم  تاریخ: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۰۸/۵

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور “آیت‌الله سید جعفر سیدان”.

صوت جلسه: دانلود‌صوت‌جلسه ┄┅┅𖤓❁𖤓┅┅┄ عنوان: نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور: “آیت‌الله سید جعفر سیدان”. ◂ جلسه‌ی ‌ششم ◂ تاریخ: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ┄┅┅𖤓❁𖤓┅┅┄

مطالعه بیشتر »