ویدئو های مذهبی

منظور از نص در تعیین حجت الهی.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  منظور از نص در تعیین حجت الهی ↓📋 › ؛ بحث «نص» یعنی اینکه حجت الهی قبل، حجت الهی بعد از …

مطالعه بیشتر »

آیا زرتشت‌ معجزه‌ داشته؟!

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  آیا زرتشت معجزه داشته؟! ↓📋 › ؛ جناب اردشیر خورشیدیان، پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان در صفحهٔ ۲۶ می‌نویسد: «زرتشت، معجزه‌ای …

مطالعه بیشتر »

آمیختگی ظهور و خروج امام زمان علیه‌السلام با معجزات مختلف.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  آمیختگی ظهور و خروج امام زمان علیه السلام با معجزات مختلف ↓📋 › ؛ چند روایت بخوانیم از کثیر روایاتی در …

مطالعه بیشتر »

انتظار فرج امام عصر علیه‌السلام بهترین کارهاست.

صوت ســـخنرانی: سخنران:علامه سید جعفر سیدان 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  انتظار فرج امام عصر علیه‌السلام، بهترین کارهاست. ↓📋 › ؛ یک حدیث معروفی‌ است که می‌گوید بهترین کارها، سه کار هست: ۱. …

مطالعه بیشتر »

تحلیل طول عمر امام زمان علیه‌السلام بر اساس نظریه دانشمندان.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  تحلیل طول عمر امام زمان علیه‌السلام بر اساس نظریه دانشمندان ↓📋 › ؛ ما شواهدی داریم که در همین دوره، انسان …

مطالعه بیشتر »

تلازم قاعده‌ی لطف با غیبت حجت الهی.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  تلازم قاعده‌ی لطف با غیبت حجت الهی ↓📋 › ؛ یک نکته‌ای ممکن است به ذهن خطور بکند که این قاعدهٔ …

مطالعه بیشتر »

چرا امیرالمومنین علیه‌السلام فراموش شدنی نیست؟!

صوت ســـخنرانی: سخنران:استاد مرتضی مطهری 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  چرا امیرالمؤمنین علیه‌السلام فراموش شدنی نیست؟! ↓📋 › ؛ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم انسان پیوندی دارد با عالم دیگر، با معنویت و با معنویات. علی اگر …

مطالعه بیشتر »

آیا در پذیرش اسلام، اجبار و اکراه است؟!

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  آیا در پذیرش اسلام، اجبار و اکراه است؟! ↓📋 › ؛ آیا در شریعت اسلام، در آیات قرآن، در فرمایشات نبوی، …

مطالعه بیشتر »

منظور روایات از دعوت پیامبر با شمشیر.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلود pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  منظور روایات از دعوت پیامبر با شمشیر ↓📋 › ؛ روایاتی که می‌گوید که پیامبر، دعوت و هدایت به سیف (شمشیر) …

مطالعه بیشتر »