ویدئو های مذهبی

عالم آل محمد علیهم‌السلام.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┄┅┄•.💞.•┄┅┄ ☜ عالم آل محمد علیهم‌السلام ➪ بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِیم أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی‌بنِ موسَی أَلرّضٰا در روایتی از امام صادق علیه‌السلام …

مطالعه بیشتر »

ثواب زیارت امام رضا علیه‌السلام از زبان خودشان.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ثواب زیارت امام رضا علیه‌السلام از زبان خودشان بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیم أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی‌بنِ موسَی أَلرّضٰا روایتی رو مرحوم علامه‌ی مجلسی …

مطالعه بیشتر »

ثواب محیرالعقول زیارت قبر امام رضا علیه‌السلام در بیان امام کاظم علیه‌السلام.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf  دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ༅‌❉‌ٜٜٜٜٜٜٖٖٖٖٜ❉‌༅🌸༅‌❉‌ٜٜٜٜٜٜٖٖٖٖٜ❉‌༅‌❉‌ٜٜٜٜٜٜٖٖٖٖٜ❉‌༅🌸༅‌❉‌ٜٜٜٜٜٜٖٖٖٖٜ❉‌ ثواب محیرالعقول زیارت قبر امام رضا علیه‌السلام در بیان امام کاظم علیه‌السلام. بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیم أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی‌بنِ موسَی أَلرّضٰا. در …

مطالعه بیشتر »

توجه امام رضا علیه‌السلام به زیردستان.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ➖⃟•🎀📄•‌○━─ ─⇆ ⿻‌‌‌توجه امام رضا علیه‌السلام به زیردستان. بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیم أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی‌بنِ موسَی أَلرّضٰا مرحوم محدث قمی، در کتاب …

مطالعه بیشتر »

علت افضلیت زیارت قبر امام رضا علیه‌السلام از زیارت قبر امام حسین علیه‌السلام.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛علت افضلیت زیارت قبر امام رضا علیه‌السلام از زیارت قبر امام حسین علیه‌السلام أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی‌بنِ موسَی أَلرّضٰا فردی از …

مطالعه بیشتر »

تبعیت‌ محض‌ از‌ حجت‌ الهی.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛تبعیت‌ محض‌ از‌ حجت‌ الهی دینتون و به غیر معصوم مبتنی نکنید، مرید غیر معصوم نشید، هر چی که غیر معصوم …

مطالعه بیشتر »

انواع کشف در مقایسه با دین.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛انواع کشف در مقایسه با دین ما سه جور کشف داریم، یک کشفی داریم که مطابق دین است، خب این‌ها در …

مطالعه بیشتر »

رابطه‌ی معرفت،اطاعت و عبادت خداوند.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛رابطه معرفت، اطاعت و عبادت خداوند. «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ» هدف از خلقت و عبادت خداوند. برنامه‌ی …

مطالعه بیشتر »

آیا بداء در ظهور و علائم ظهور راه دارد؟!

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی آیا‌بداء‌در‌ظهور‌و‌علائم‌ظهور‌راه‌دارد؟!  دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┗؛آیا بداء در ظهور و علائم ظهور راه دارد؟! یک‌سری از امور، بداء توش راه داره؛ یک‌سری امور بداء راه نداره. اصل بر این هست که تو همه …

مطالعه بیشتر »

آیا انسان اشرف مخلوقات است؟!

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf  دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛آیاانسان‌اشرف‌مخلوقات‌است؟! یک عقیده‌ای هست که؛ انسان را به عنوان اشرف مخلوقات در نظر می‌گیرند. خب انسان به عنوان اشرف مخلوقات، از کجا …

مطالعه بیشتر »