ابزارها و قالب‌های رایگان وبلاگ

خانه / فایل های مذهبی صوتی

فایل های مذهبی صوتی

مبانی نفس‌شناسی در حکمت متعالیه (جلسه‌ی هجدهم)

نفس‌شناسی در حڪمت متعالیه (جلسه‌ی هجدهم) موضوعات فرعی این جلسه: 🖋در مبنای صدرایی نفس از قالب بدنی وارد قالب دیگر نمی‌شود. 🖋رابطه‌ی اتحادی نفس و بدن. 🖋ابطال اقسام تناسخ. 🖋سوالات جدی در خصوص رجعت، معاد. جسمانی، حشر به شکل حیوان، مسخ در مبنای اتحاد نفس و بدن. 🖋ظاهر سخنان انبیای کامل دلالت بر تناسخ دارد. 🖋نقد ملاصدرا بر تناسخ. 🖋نقد ... بیشتر بخوانید »

علم‌شناسی در حکمت متعالیه (تدریس، تحلیل و نقد) جلسه‌ی دوم

علم‌شناسی در حکمت متعالیه (تدریس،تحلیل ونقد) موضوعات فرعی: 🖋ظهور ذاتی علم 🖋کاشف مطلق بودن علم 🖋بداهت کاشفیت علم 🖋بداهت واقع نمایی علم 🖋برهان تنبیهی شیخ اشراق بر بداهت علم 🖋تحلیلی بودن واقع نمایی علم از منظر علامه طباطبائی 🖋توضیح قول به وجود ذهنی به تقریر ملاصدرا،ملاهادی سبزاری و علامه طباطبائی 🖋بیان کاشفیت علم از طریق وجود ذهنی برای اشیای خارجی ... بیشتر بخوانید »

نفس‌شناسی در حکمت متعالیه (جلسه‌ی دوازدهم)

مبانی نفس‌شناسی در حڪمت متعالیه (جلسه‌ی دوازدهم) موضوعات فرعی این جلسه: 🖋قوای نفس 🖋قوه، مبداء فعل است 🖋اقسام نفس نباتی ،حیوانی و انسانی 🖋فصل و مِیز نفس نباتی(قوه غازیه،قوه نامیه،قوه مولِّده) 🖋توضیح قوای غاذیه ،مُنمیه و مولِّده 🖋فصل ومِیز نفس حیوانی(ادراک جزئیات و حرکت ارادی) 🖋توضیح قوه محرِّکه 🖋توضیح قوه محرِّکه شوقیّه(باعثه) 🖋توضیح قوای شهوی و غضبی 🖋توضیح قوه محرِّکه ... بیشتر بخوانید »

شرح خطبه‌ی همّام (صفات متقین) جلسه‌ی دوازدهم

این خطبه درباره‌ی صفات پرهیزکاران، از خطبه‌های مشهور نهج‌البلاغه است که امیرمؤمنان(ع) بنا به درخواست یکی از شیعیان به نام هَمّام آن را بیان کرد. در این خطبه، رفتارهای فردی، اجتماعی و عبادی متقین چنان به تصویر کشیده شده است که گویند همام، پس از شنیدن آن، مدهوش شد و جان داد. 🔶 محتوای جلسه‌ی دوازدهم: ✅ درخواست‌های متقین کم ... بیشتر بخوانید »

علم‌شناسی در حکمت متعالیه(تدریس، تحلیل و نقد) جلسه‌ی اول

علم شناسی در حکمت متعالیه (تدریس،تحلیل ونقد) (جلسه‌ی اوّل) موضوعات فرعی: 🖋تقسیم موجود به عقل، عاقل ومعقول. 🖋توسعه بحث از عقل، عاقل ومعقول به علم، عالم و معلوم در حکمت متعالیه. 🖋تفاوت جایگاه مباحث علم در مشاء و حکمت متعالیه. 🖋توضیح کیف نفسانی بودن علم در نگاه مشائی. 🖋تعریف ناپذیری وبداهت مفهوم علم. 🖋انیّت علم عین ماهیت علم است. 🖋دلیل ... بیشتر بخوانید »

شرح خطبه‌ی همّام (صفات متقین) جلسه‌ی یازدهم

این خطبه درباره‌ی صفات پرهیزکاران، از خطبه‌های مشهور نهج‌البلاغه است که امیرمؤمنان(ع) بنا به درخواست یکی از شیعیان به نام هَمّام آن را بیان کرد. در این خطبه، رفتارهای فردی، اجتماعی و عبادی متقین چنان به تصویر کشیده شده است که گویند همام، پس از شنیدن آن، مدهوش شد و جان داد. 🔶 محتوای جلسه‌ی یازدهم: ✅نحیف بودن اجساد متقین. ... بیشتر بخوانید »

مبانی نفس‌شناسی در حکمت متعالیه (جلسه‌ی یازدهم)

مبانی نفس‌شناسی در حڪمت متعالیه (جلسه‌ی یازدهم) موضوعات فرعی: 🖋ادامه‌ی تحدید و تعریف نفس. 🖋کمال اوّل و ثانی در نفس. 🖋تفاوت کمال اوّل و ثانی در نفس با کمال اوّل و ثانی در حرکت. 🖋نفس کمال اول برای جسم طبیعی است نه جسم صناعی. 🖋تفاوت جسم طبیعی و جسم صناعی. 🖋نفس کمال اول برای جسم طبیعی آلی است. 🖋مراد از ... بیشتر بخوانید »

شرح خطبه‌ی همّام (صفات متقین) جلسه‌ی دهم

این خطبه درباره‌ی صفات پرهیزکاران، از خطبه‌های مشهور نهج‌البلاغه است که امیرمؤمنان(ع) بنا به درخواست یکی از شیعیان به نام هَمّام آن را بیان کرد. در این خطبه، رفتارهای فردی، اجتماعی و عبادی متقین چنان به تصویر کشیده شده است که گویند همام، پس از شنیدن آن، مدهوش شد و جان داد. محتوای جلسه‌ی دهم: ✅ مردم از شر متقین ... بیشتر بخوانید »