فایل های مذهبی صوتی

تحلیل شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام در مدارک اهل سنت./دکتر وحید باقرپور کاشانی

➖ོ ོ๑‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ᤩ؏بسم‌رب‌فاطمہ‌الزهرا صوت سخنرانی: دانلودصوت‌سخنرانی ❏.تحلیل شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام در مدارک اهل سنت. ❏.دکتر وحید باقرپور کاشانی ❏.پنجم‌ آذرماه ۱۴۰۲ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ــ ـ ➖اهمّ عناوین: ➖ماجرای شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام در مدارک اهل سنت. ➖علت انکار شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام توسط جمعی از علمای عامه. ➖فضائل حضرت زهرا علیهاالسلام در مدارک معتبر عامه. ➖بررسی و اعتبارسنجی …

مطالعه بیشتر »

تفسیر امامت در قرآن./علامه سید جعفر سیدان.

┐💠‌┌ تفسیر امامت در قرآن. علامه سید جعفر سیدان. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ اولꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ دومꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۸ مهر ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ سومꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۵ آبان ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ چهارمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۲ آبان ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ پنجمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۹ آبان ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ ششمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ …

مطالعه بیشتر »

شرح وصایای امام حسن مجتبی علیه‌السلام به امام حسین علیه‌السلام.

❁  • .. • : #بسمـ‌رب‌ڪریم‌اهݪ‌بیټ صوت سخنرانی: دانلود‌صوت‌سخنرانی ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ☜شرح وصایای امام حسن مجتبی علیه‌السلام‌ به امام حسین علیه‌السلام. ☜ دکتر وحید باقرپور کاشانی. ☜ سوم شهریور ماه ۱۴۰۲. 🖋نقشه‌ی شهادت امام حسن علیه‌السلام توسط معاویه در مدارک عامه. 🖋وعده‌های معاویه به جعده در قبال به شهادت رساندن امام حسن علیه‌السلام در مدارک …

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان./استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:بیست‌و‌دوم‌شهریورماه‌۱۴۰۲. ❋جلسه‌ی‌‌سی‌و‌چهارم. ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋راه تشخیص دین الهی. ❋دین‌سازی برای مقاصد سیاسی. ❋تعریف معجزه. ❋معجزه، دلیل حقانیت مدعی نبوت. ❋به چه دلیل معجزه باید از ناحیه‌ی خدا باشد؟! ❋نقد استناد معجزه به موجودات غیرزمینی.

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان./استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو 🖇#گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:دوم‌شهریورماه‌۱۴۰۲. ❋جلسه‌ی‌‌سی‌وسوم. ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋شرح مواعظ امام حسن علیه‌السلام به جنادهبن ابی‌امیّه. در حال احتضار. ❋امام عصر علیه‌السلام به مرگ طبیعی از دنیا می‌روند. ❋در عصر حکومت امام علیه‌السلام، هیچ‌کسی به دیگری ظلم نمی‌کند. ❋امام عصر علیه‌السلام، منتقم تامّه. ❋اتمام حجت مطلقه در عصر ظهور. ❋برخورد امام عصر علیه‌السلام با معاندین و …

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان./استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو 🖇#گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ: بیست‌وششم‌مردادماه‌۱۴۰۲. ❋جلسه‌ی‌‌سی‌ودوم. ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋لزوم وجود دین. ❋رابطه‌ی دین و انسانیت. ❋دین‌سازی برای اهداف سیاسی. ❋مبلغین هر دینی خود را بر حق می‌دانند. ❋راه تشخیص دین حقیقی. ❋رابطه‌ی دین با حسن و قبح عقلی. ❋انبیاء و ارشاد به براهین عقلی. ❋وحدت دین حقیقی و تفاوت شرایع. ❋علت اختلاف در شرایع. ❋وضع …

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان./استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو 🖇#گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:نوزده‌مردادماه‌۱۴۰۲. ❋جلسه‌ی‌‌سی‌ویکم. ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋جبر و اختیار. ❋بررسی جبر علّی و معلولی. ❋گزاره‌های جبرآور در انسان. ❋انسان در اختیار داشتن مجبور است. ❋عوامل جبرآور درونی و بیرونی انسان. ❋انسان به علاوه‌ی اراده‌اش علت تامّه می‌شود. ❋ترجیح بلامرجّح، ممکن یا محال؟ ❋رابطه‌ی مغز و اراده‌ی انسان. ❋انسان، علت افعال اختیاری خود است. ❋وجدان …

مطالعه بیشتر »

علم‌ غیبی امام حسن مجتبی علیه‌السلام به قاتل خود و کیفیت شهادت.

❁  • .. • : #بسمـ‌رب‌ڪریم‌اهݪ‌بیټ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صوت سخنرانی: دانلود‌صوت‌سخنرانی ☜ علم غیبی امام حسن مجتبی علیه‌السلام ☜ به قاتل خود و کیفیت شهادت ☜ دکتر وحید باقرپور کاشانی. ☜ یکم شهریور‌ ماه ۱۴۰۲. ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 🖋خبر غیبی امام حسن علیه‌السلام از قاتل خود و کیفیت شهادت. 🖋تقدیر حتمی …

مطالعه بیشتر »

شرح مواعظ امام حسن مجتبی علیه‌السلام به جنادهبن ابی‌امیّه در حال احتضار./ دکتر وحید باقرپور کاشانی.

❁  • • #بسمـ‌رب‌ڪریم‌اهݪ‌بیټ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــــ صوت سخنرانی: دانلود‌صوت‌سخنرانی ↫شرح مواعظ امام حسن مجتبی علیه‌السلام به جنادهبن ابی‌امیّه در حال احتضار 🖋شرح مواعظ امام حسن علیه‌السلام به جنادهبن ابی‌امیّه. 🖋اثرات یاد مرگ. 🖋علامه شیخ مجتبی قزوینی، شاگردان خود را با یاد مرگ تربیت می‌کرد. 🖋آمادگی برای سفر آخرت. 🖋غم رزق و روزی را نخورید. 🖋مراد …

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان./استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌سخنرانی ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ: بیست‌و‌نهم‌تیرماه‌۱۴۰۲. ❋جلسه‌ی‌بیست‌ونهم. ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋عدل الهی. ❋پروردگار قادر چرا جلوی ظلم را نمی‌گیرد؟! ❋سبب خلقت جنایتکاران و ظالمین. ❋جبران ظلمی که بر مظلومین شده در جهان پس از مرگ. ❋رحمت خداوند مقیّد به حکمتش است. ❋چه رحمتی در خلقت خالدین در دوزخ است؟ ❋خداوند خلف وعده نمی‌کند اما خلف وعید می‌کند. ❋علم …

مطالعه بیشتر »