فایل های مذهبی صوتی

«عصمت غیر اهل بیت علیه‌السلام»

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی عصمت‌غیر‌اهل‌بیت‌علیهم‌السلام دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

«وقایع قبل از ظهور در کلام امام حسین علیه‌السلام»

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی وقایع‌قبل‌از‌ظهور‌در‌کلام‌امام‌حسین‌علیه‌السلام_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

تناقض قدرت مطلق خداوند.

صوت سخنرانی: سخنران: پلانتینگا_ دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی تناقض‌قدرت‌مطلق‌خداوند دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

عوامل افزایش رزق و روزی در روایات.

صوت سخنرانی: علی باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی عوامل‌افزایش‌رزق‌و‌روزی‌در‌روایات دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

ثواب یادکردن امام حسین علیه‌السلام هنگام نوشیدن آب.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی ثواب‌یادکردن‌امام‌حسین‌علیه‌السلام‌هنگام‌نوشیدن‌آب دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

خون امام حسین علیه‌السلام به‌خاطر احمد‌الحسن ریخته شد!

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی خون‌امام‌حسین‌به‌خاطراحمدالحسن‌ریخته‌شد! دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

جبرئیل ملک دست بوس امام زمان علیه‌السلام.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی جبرئیل‌مَلَک‌دست‌بوس‌امام‌زمان‌علیه‌السلام_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

دلیل ثواب محیرّالعقول اعمالی که برای امام حسین علیه السلام انجام می شود.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌صوت‌ســـخنرانی دلیل‌ثواب‌محیرّالعقول‌امام‌حسین‌علیه‌السلام_

مطالعه بیشتر »

«شهادت حضرت اباالفضل علیه‌السلام»

صوت سخنرانی: سخنران: علی باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی شهادت‌حضرت‌اباالفضل‌علیه‌السلام دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »