مطالب در عرفان و تصوف

عذاب در عرفان ابن عربی./ آیت‌الله‌ سید‌ جعفر‌ سیدان

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  عذاب در عرفان ابن عربی ↓📋 › ؛ آخوند ملاصدرا می‌گوید که ابن‌عربی گفته است که عذاب به دو دلیل عذب …

مطالعه بیشتر »

صد اشتباه در مثنوی معنوی./علامه محمد‌تقی جعفری

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی صداشتباه‌در‌مثنوی‌معنوی دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  صد اشتباه در مثنوی معنوی↓📋 › ؛ درباره‌ی مثنوی از من زیاد پرسیدند که شما تجویز می‌کنید همه‌ی جوانان بخوانند؟! گفتم نخیر! با …

مطالعه بیشتر »

نقد آیت الله میرزا جواد تهرانی بر مکاشفات لاهیجی از معراج.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  نقد آیت الله میرزا جواد تهرانی بر مکاشفات لاهیجی از معراج ↓📋 › ؛ جناب لاهیجی می‌گوید من کشف داشتم، کشف …

مطالعه بیشتر »

در نظریه‌ی عینیت، اختیار انسان بی‌معناست.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  در نظریه‌ی عینیت، اختیار انسان بی‌معناست ↓📋 › ؛ انسان مختار است یا مجبور؟ در بین متکلمین اهل تسنن، اشعری و …

مطالعه بیشتر »

عرفان و‌ لغزشگاه تأویل.نگاهی به تأویلات ابن عربی./سید عز‌الدین حسینی زنجانی

╮─────────‹📚›─────╭ ╯╭دانلود pdf: ╮╰عرفان و‌ لغزشگاه تأویل. ╯╭نگاهی به تأویلات ابن عربی. ╮╰سید عز‌الدین حسینی زنجانی ╯╭از مراجع تقلید و مدرس حمکت متعالیه. ╮╰از شاگردان علامه طباطبایی. ╯╭دانلود‌کتاب📩_

مطالعه بیشتر »

آیا هر کشف مطابق واقعی رحمانی است؟!

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛آیا هر کشف مطابق واقعی رحمانی است؟! می‌فرماید؛ ما عقل را حجت و ترازویی برای سنجش می‌دانیم، این حرف، حرف درستی …

مطالعه بیشتر »

قضـا و قدر و تاثیر دعـا در آن. استاد شیخ رضا برنجڪار. استاد شیخ مهدے زمانی.

˼ گفتمـان معرفـت ˹ـٖٖـٖٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖ ↵واحد پژوهش‌مرڪز‌تحقیقات‌اسلامی‌برگزارمی‌ڪند:«ششمین دورہ از نشست‌هاے علمی گفتمان معرفت در شب‌هاے ماہ مبارڪ رمضان با استفادہ از اساتید حوزہ و دانشگاه.»┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ عنوان گفتمان:قضــا و قـدر و تاثیـر دعـــا در آن.جلسه‌ے اول و دوماستاد شیخ رضا برنجڪارا–استاد شیخ مهدے زمانید دبیر جلسه: دڪتر باقرپور ڪاشانیتاریخ: پنجم رمضان-۱۴۰۲/۱/۷-جلسه‌ی اولتاریخ: ششم رمضان-۱۴۰۲/۱/۸-جلسه‌ی دوم صوت جلسه‌ی اول: دانلود‌صوت‌گفتمان‌ صوت جلسه‌ی دوم: …

مطالعه بیشتر »

مڪاشفه‌ے لاهیجی در این‌ڪه در خانه تنها اوست!

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے مکاشفه‌ی‌لاهیجی؛‌در‌این‌که‌در‌خانه‌تنها‌اوست! دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »