مطالب در عرفان و تصوف

نشستِ علمے در اختلافات متڪلمین، فلاسفه، عرفا و مڪتب تفڪیک با حضور ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›.

صوت نشست: دانلود‌صوت‌نشست  نشستِ علمے در اختلافات متڪلمین، فلاسفه، عرفا و مڪتب تفڪیک با حضور ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›. ◂ جلسه‌ے ‌یازدهم عنـــاوین:↶⇣ ۱٫نسبت دادن درخواست ڪمڪ امیرالمومنین ‹علیه‌السلام› از شمعون یهودے در برخے منابع شیعه دلیل بر عجز ایشان در تامین مایحتاج خانواده نیست؟ ۲٫آیه‌ے شریفه‌ے ‹لا اڪراه فے الدین› با مسأله‌ے ‹ارتداد در دین› چگونه قابل جمع است؟ …

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›.

صوت نشست: دانلود‌صوت‌نشست عنوان: نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور: ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›. جلسه‌ی ‌دهم ◂ تاریخ: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور “آیت‌الله سید جعفر سیدان”.

صوت نشست: دانلود‌صوت‌نشست ┄┅━✺❁✺━┅┄ نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور “آیت‌الله سید جعفر سیدان”.  جلسه‌ی ‌نهم  تاریخ: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۰۸/۵

مطالعه بیشتر »

ریاضات شاقه.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی  ریاضات‌شاقه دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

توحید متصوّفه.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی توحید‌متصوّفه دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

سلسله‌های صوفیه.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی سلسله‌های‌صوفیه دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور “آیت‌الله سید جعفر سیدان”.

صوت جلسه: دانلود‌صوت‌جلسه ┄┅┅𖤓❁𖤓┅┅┄ عنوان: نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور: “آیت‌الله سید جعفر سیدان”. ◂ جلسه‌ی ‌ششم ◂ تاریخ: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ┄┅┅𖤓❁𖤓┅┅┄

مطالعه بیشتر »