مطالب در عرفان و تصوف

شرح توحید شیخ صدوق -باب ۲۹-./ علامه سید جعفر سیدان.

شرح توحید شیخ صدوق -باب ۲۹-. سخنران: علامه سید جعفر سیدان ╮┈──── •「🎙」• ────┈╭ 〖جلســـه‌‌ے‌ اول〗 ꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: ١۴٠۱/۹/۲۶ ╮┈──── •「🎙」• ────┈╭ 〖جلســـه‌‌ے‌ دوم〗 ꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: ١۴٠۱/۹/۳۰ ╮┈──── •「🎙」• ────┈╭ 〖جلســـه‌‌ے‌ سوم〗 ꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: ١۴٠۱/۱۰/۱۴ ╮┈──── •「🎙」• ────┈╭ 〖جلســـه‌‌ے‌ چهارم〗 ꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: ١۴٠۱/۱۱/۵ ╮┈──── •「🎙」• ────┈╭ 〖جلســـه‌‌ے‌ پنجم〗 ꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: ١۴٠۱/۱۲/۳ ╮┈──── •「🎙」• ────┈╭ 〖جلســـه‌‌ے‌ …

مطالعه بیشتر »

قضـا و قدر و تاثیر دعـا در آن. استاد شیخ رضا برنجڪار. استاد شیخ مهدے زمانی.

˼ گفتمـان معرفـت ˹ـٖٖـٖٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖ ↵واحد پژوهش‌مرڪز‌تحقیقات‌اسلامی‌برگزارمی‌ڪند:«ششمین دورہ از نشست‌هاے علمی گفتمان معرفت در شب‌هاے ماہ مبارڪ رمضان با استفادہ از اساتید حوزہ و دانشگاه.»┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ عنوان گفتمان:قضــا و قـدر و تاثیـر دعـــا در آن.جلسه‌ے اول و دوماستاد شیخ رضا برنجڪارا–استاد شیخ مهدے زمانید دبیر جلسه: دڪتر باقرپور ڪاشانیتاریخ: پنجم رمضان-۱۴۰۲/۱/۷-جلسه‌ی اولتاریخ: ششم رمضان-۱۴۰۲/۱/۸-جلسه‌ی دوم صوت جلسه‌ی اول: دانلود‌صوت‌گفتمان‌ صوت جلسه‌ی دوم: …

مطالعه بیشتر »

مڪاشفه‌ے لاهیجی در این‌ڪه در خانه تنها اوست!

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے مکاشفه‌ی‌لاهیجی؛‌در‌این‌که‌در‌خانه‌تنها‌اوست! دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمے در اختلافات متڪلمین، فلاسفه، عرفا و مڪتب تفڪیک با حضور ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›.

صوت نشست: دانلود‌صوت‌نشست  نشستِ علمے در اختلافات متڪلمین، فلاسفه، عرفا و مڪتب تفڪیک با حضور ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›. ◂ جلسه‌ے ‌یازدهم عنـــاوین:↶⇣ ۱٫نسبت دادن درخواست ڪمڪ امیرالمومنین ‹علیه‌السلام› از شمعون یهودے در برخے منابع شیعه دلیل بر عجز ایشان در تامین مایحتاج خانواده نیست؟ ۲٫آیه‌ے شریفه‌ے ‹لا اڪراه فے الدین› با مسأله‌ے ‹ارتداد در دین› چگونه قابل جمع است؟ …

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›.

صوت نشست: دانلود‌صوت‌نشست عنوان: نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور: ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›. جلسه‌ی ‌دهم ◂ تاریخ: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور “آیت‌الله سید جعفر سیدان”.

صوت نشست: دانلود‌صوت‌نشست ┄┅━✺❁✺━┅┄ نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور “آیت‌الله سید جعفر سیدان”.  جلسه‌ی ‌نهم  تاریخ: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۰۸/۵

مطالعه بیشتر »

ریاضات شاقه.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی  ریاضات‌شاقه دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

توحید متصوّفه.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی توحید‌متصوّفه دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »