مطالب در مهدویت

تدریس کتاب بیان‌الفرقان_بخش مهدویت (جلسه‌ی دوم)

از کتاب “بیان‌الفرقان” تالیف آیت الله علامه شیخ مجتبی قزوینی جلسه‌ی دوم موضوعات فرعی: 🖋غیبت. 🖋عقیده‌ی شیعه به وجود ولی عصر علیه السلام مستلزم محال ذاتی نیست. 🖋در بیان این که اعتقاد شیعه در صفات کمالیّه و طول غیبت و عمر و آثاری که پس از ظهور آن حضرت واقع می‌شود نیز محال عادی نمی‌باشد و آن‌چه در این مورد …

مطالعه بیشتر »