مطالب در کلام و عقائد اسلامی

 • آیا خداوند علت تامّه است؟!

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے آیا‌خداوند‌علت‌تامّه‌است؟! دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

 «ابن عباس در لحظات پایانی عمر آرزوی تقرب به امیرالمومنین ‹علیه‌السلام› را دارد»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے ابن‌عباس‌در‌لحظات‌پایانی‌عمر‌آرزوی‌تقرب_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

«خروج امام حسین ‹علیه‌السلام› و اصحاب در اخبار غیبی خواتیم»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے خروج‌امام‌حسین‌واصحاب؛‌در‌اخبار‌غیبی‌خواتیم دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

وعده‌ے حڪومت امام عصر ‹علیه‌السلام› و اصحاب ایشان در قرآن.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے وعده‌حکومت‌امام‌عصر‌و‌اصحاب‌ایشان‌در‌قرآن دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

خبر غیبے حضرت ڪاظم ‹علیه‌السلام› از زمان شهادتشان.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے خبر‌غیبی‌حضرت‌کاظم‌‹علیه‌السلام›‌از‌زمان‌شهادتشان دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

دوازده جانشین پیامبر ‹صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم› در مسند احمد بن حنبل.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے دوازده‌جانشین‌پیامبر_ص_در‌مسند‌احمد‌بن‌حنبل دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

راهب مسیحے و خبر از ائمه ‹علیهم‌السلام› به امیر المؤمنین ‹علیه‌السلام›

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے راهب‌مسیحی‌و‌خبر‌از‌ائمه‌علیهم‌السلام‌ دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌ با جمعی‌از دانش‌آموزان‌ و دانشجویان.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو گفتگویی‌باجمعی‌از: دانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. تاریخ:۲۵آبان‌ماه ۱۴۰۱/جلسه‌ی‌سوم. ❈┄┅┄┅┄┅┄┅┄• اهمّ عناوین گفتگو: جمع‌عذاب‌الهی‌با‌رحمت‌الهی‌. مبحث توبه. هدف‌از‌خلقت. تبیین‌جبر‌‌در‌تکلیف. کشف‌فسیل‌هایی‌سال‌ها‌قبل‌از‌خلقت‌آدم‌‹علیه‌السلام›. مروری‌به‌مبحث‌فرگشت. روش‌پاسخ‌به‌شبهات‌جوان‌ها.

مطالعه بیشتر »