کنفرانس ها

⇠تدریس‌ و‌‌ نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۳۱ (کتاب عقائد‌ الاسلام)

دانلود فایل صوتی سخنرانی  ⇠تدریس‌ و‌‌ نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی(کتاب عقائدالاسلام) عناوین فرعی: (جلسه سی و یکم) 🖋تدریس از صفحه‌ی ۵۷ تا ۶۱ متن کتاب عربی (ترجمه صفحه‌ی ۸۰ تا ۸۵). 🖋اصل دوم: خلیفه. 🖋۳۱۳ مرد از علائم حتمی نیست. 🖋تفاوت علائم غیر حتمی و پیش‌گویی‌ها با علائم حتمی. 🖋۳۱۳ مرد معین شده و اسم و خصوصیات‌شان ضبط شده …

مطالعه بیشتر »

⇠تدریس‌ و‌‌ نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۳۰ (کتاب عقائد‌ الاسلام)

  دانلود فایل صوتی سخنرانی  ⇠تدریس‌ و‌‌ نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی(کتاب عقائدالاسلام) عناوین فرعی: 🖋تدریس از صفحه‌ی ۵۷ تا ۵۸ متن ‌کتاب عربی (ترجمه‌ی صفحه‌ی ۸۰ تا ۸۲). 🖋اصل دوم: خلیفه. 🖋تقریر اشکالات وجوب تقلید از غیر معصوم. 🖋تقلید در عقائد و احکام ضروری دین. 🖋تقلید در احکام غیر ضروری دین. 🖋عمل به احتیاط در فقه. 🖋آیا عمل شخص …

مطالعه بیشتر »

⇠تدریس‌ و‌‌ نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۲۹ (کتاب عقائد‌ الاسلام)

دانلود فایل صوتی سخنرانی  ﷽ ⇠تدریس‌ و‌‌ نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۲۹(کتاب عقائدالاسلام) 🔹عناوین فرعی: 🖋تدریس از صفحه‌ی ۵۷ تا ۵۸ متن کتاب عربی (ترجمه صفحه‌ی ۸۰ تا ۸۱). 🖋اصل دوم: خلیفه. 🖋فَترَت قبل از ظهور حضرت مهدی علیه‌السلام. 🖋پاسخ به عنوانِ امام منتظَر است، نه منتظِر. 🖋نقد در نفی منتظَر دانستن امام عصر علیه‌السلام. 🖋امام جواد علیه‌السلام، ولی عصر …

مطالعه بیشتر »

⇠تدریس‌و‌‌نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۲۸ (کتاب عقائد الاسلام)

دانلود فایل صوتی سخنرانی  ⇠تدریس‌و‌‌نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی(کتاب عقائد الاسلام) جلسه‌ی بیست و هشتم عناوین فرعی: 🖋تدریس از صفحه‌ی۵۴ تا ۵۶ متن کتاب عربی (ترجمه‌ی صفحه‌ی۷۵ تا ۷۹).🖋اصل دوم: خلیفه.🖋ادامه‌ی مبحث زمان‌های فَترَت.🖋اثبات علم غیب غیر پروردگار در آیه‌ی ۱۷۹ آل‌عمران.🖋معرفی زید بن علی.🖋عدم اتمام حجت زید بن علی بر مصلحت حفظ دینش در روایات.🖋شباهت مطلع نشدن زید بن …

مطالعه بیشتر »

⇠تدریس‌و‌‌نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی/۲۷ (کتاب عقائد الاسلام)

دانلود فایل صوتی سخنرانی  ﷽ ⇠تدریس‌و‌‌نقد کتب احمدالحسن به‌صورت تخصصی(کتاب عقائد الاسلام) جلسه‌ی بیست و هفتم 🖋تدریس از صفحه‌ی ۵۱ متن کتاب عربی (ترجمه‌ی صفحه‌ی ۷۰ تا ۷۵).🖋اصل دوم: خلیفه.🖋زمان‌های فَترَت.🖋بررسی و نقد تقریر فَترَت احمدالحسن.🖋اشکال و استکاف مخالفین به مردمان زمان فَترَت.🖋بررسی آیات فَترَت.🖋توضیح لوح محفوظ و بداء.🖋جمع فَترَت با روایات لزوم حجت الهی در هر دوره.🖋رحمت ویژه‌ی الهی …

مطالعه بیشتر »

لینک جلسات مناظره با عنوان «برهان حدوث عالم» به انضمام لینک تحلیل‌‌ها و ارزیابی اساتید دین و فلسفه

لینک جلسات مناظره با عنوان «برهان حدوث عالم» به انضمام لینک تحلیل‌‌ها و ارزیابی اساتید دین و فلسفه: ❏پیوست به جلسات مناظره‌: ⇩⇩⇩ ¹-https://t.me/seratehagh1/9880 ²-https://t.me/seratehagh1/9941 ³-https://t.me/seratehagh1/10073 ❏پیوست به تحلیل‌ها: ⇩⇩⇩ ⤾جناب آقای محمدعلی صادقی:  ¹-https://t.me/seratehagh1/9950 ²-https://t.me/seratehagh1/10006 ³-https://t.me/seratehagh1/10211 ⤾سرکار خانم الهام شهنواز: ¹-https://t.me/seratehagh1/9927 ²-https://t.me/seratehagh1/9993 ³-https://t.me/seratehagh1/10223 ⤾جناب آقای امید: ¹-https://t.me/seratehagh1/9947 ²-https://t.me/seratehagh1/10134 ³-https://t.me/seratehagh1/10148 ⤾جناب آقای محمدعلی ایزدی:  ¹-https://t.me/seratehagh1/9909 ²-https://t.me/seratehagh1/9959 ⤾جناب آقای محسن هندی:  …

مطالعه بیشتر »

تحلیل مناظره‌ی برهان حدوث عالم_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس _ تحلیل‌گر: استاد حکیمی

دانلود پی‌دی‌اف متن تحلیل با کلیک روی عبارت زیر: تحلیل‌مناظره‌از‌استاد‌حکیمی •﷽•  ›¦تحلیل، بررسی و نقد سه جلسه مناظره با عنوان:  ☜برهان حدوث عالم ›¦مناظره‌کنندگان: ☜دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس.  ›¦تحلیل‌گر: ☜استاد حکیمی ‹پژوهشگر دین› ›¦تاریخ: دوشنبه؛ ۱۴۰۱/۱/۲۲ ›¦مکان: مجموعه‌ی به‌سوی ظهور  ⇲ @MAHDISM_12 ….۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  

مطالعه بیشتر »

تحلیل مناظره با عنوان برهان حدوث عالم/۳_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس _ تحلیلگر: خانم الهام شهنواز

دانلود فایل صوتی تحلیل مناظره  •﷽•  ›¦تحلیل مناظره با عنوان: ☜برهان حدوث عالم_۳ ›¦مناظره‌کنندگان: ☜دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس.  ›¦تحلیل‌گر: ☜استاد الهام شهنواز ‹پژوهشگر دین› ›¦تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۱۱ ›¦مکان: مجموعه‌ی به‌سوی ظهور  ⇲ @MAHDISM_12

مطالعه بیشتر »

تحلیل مناظره اثبات حدوث عالم/۳_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس_ تحلیل‌گر: استاد محمدعلی صادقی(پژوهشگر فلسفه)

دانلود فایل صوتی سخنرانی  •﷽•  ›¦تحلیل مناظره با عنوان: برهان حدوث عالم/۳ ›¦مناظره‌کنندگان:  ☜دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس.  ›¦تحلیل‌گر: استاد محمدعلی صادقی‹پژوهشگر فلسفه› ›¦تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۱۶ ›¦مکان: مجموعه‌ی به‌سوی ظهور  ⇲ @MAHDISM_12  

مطالعه بیشتر »