کنفرانس ها

امیرالمومنین‌ علیه‌السلام اقیانوس ژرف علم و کمال./آیت‌الله‌سید‌جعفر‌سیدان.

᯽﷽ صوت سخنرانی: دانلـــ📥ـــــود -امیرالمومنین‌ علیه‌السلام اقیانوس ژرف علم و کمال. -مراسم ظهر شهادت حضرت امیر‌المومنین علی علیه‌السلام. -اجتماع عظیم عزاداران علوی در مدرسه‌ی آیت‌الله العظمی خویی مشهد. · · ── ᯽ – آیت‌اللـه‌ سیـد‌ جعفـر‌ سیــدان – مورخ‌:سیزدهم فروردین ۱۴۰۳ – بـیسـت‌ویکــم رمضــان ۱۴۴۵

مطالعه بیشتر »

• انبیاء الهی، خدا را متفاوت معرفی نمی‌ڪردند!

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی انبیاءالهی‌؛خدا‌را‌متفاوت‌معرفی‌نمی‌کردند_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

 «ابن عباس در لحظات پایانی عمر آرزوی تقرب به امیرالمومنین ‹علیه‌السلام› را دارد»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے ابن‌عباس‌در‌لحظات‌پایانی‌عمر‌آرزوی‌تقرب_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

«خروج امام حسین ‹علیه‌السلام› و اصحاب در اخبار غیبی خواتیم»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے خروج‌امام‌حسین‌واصحاب؛‌در‌اخبار‌غیبی‌خواتیم دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

راهب مسیحے و خبر از ائمه ‹علیهم‌السلام› به امیر المؤمنین ‹علیه‌السلام›

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے راهب‌مسیحی‌و‌خبر‌از‌ائمه‌علیهم‌السلام‌ دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

«اثبات خاتمیّت نبی مکرّم اسلام ‹ص›»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے اثبات‌خاتمیت‌نبی‌مکرم‌اسلام دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

«مهمتریــن منشأء گرفتارے بــشر»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے مهمترین‌منشاء‌گرفتاری‌های‌بشر دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

وقایع قبل از ظهور امام عصر ‹علیه‌السلام› در ڪلام نبے مڪرّم اسلام ‹صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم›.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے وقایع‌قبل‌از‌ظهور‌امام‌عصر‌در_کلام‌نبی‌مکرم‌اسلام دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

ثواب زیارت حضرت فاطمه‌ی معصومه‹سلام الله علیها›پاسخِ شبهاتِ‌ وهابیّت‌ درخصوص زیارت قبور.

دانلود‌صوت‌سخنرانی سخنرانی با عناوینی چون: ثواب زیارت حضرت فاطمه‌ی معصومه‹سلام الله علیها›. پاسخِ شبهاتِ‌ وهابیّت‌ درخصوص زیارت قبور. تاریخ: سیزده آبان‌ماه ۱۴۰۰.

مطالعه بیشتر »

«راه حل تعارض در روایات»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے راه‌حل‌تعارض‌در‌روایات دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »