مطالب در فلسفه غرب

نقدے بر بسط تجربه‌ے نبوے دڪترسروش

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے نقدی-بر-بسط-تجربه-نبوی-دکتر-سروش دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

سه قاعده براے اخلاق از نظر ڪانت.

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے سه‌قاعده‌براے‌اخلاق‌از‌نظر‌ڪانت_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

تڪلیف و اراده از منظر ڪانت.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے تکلیف‌و‌اراده‌از‌منظر‌کانت دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

دیالڪتیڪ و علیّت از نظر ڪانت.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے دیالکتیک‌و‌علیّت‌از‌نظر‌کانت دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

علم معتبر از منظر ڪانت.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے علم‌معتبر‌از‌منظر‌کانت دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

گفت‌گو با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان.

صوت‌ گفت‌گو: دانلود‌صوت‌گفت‌گو ┄┅━❆✺❆━┅┄ ❆گفت‌گو با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان. (جلسه‌ی دوم) ❆استاد پاسخگو: دکتر باقر‌پور ڪاشانی ❆اهمّ عناوین گفت‌گو:⇣⇣ ❆برهان‌حدوث‌عالم‌در‌اثبات‌ِموجود‌فرامادی. ❆طرح‌بحث‌در‌نظریه‌ی‌فرگشت. ❆تاریخ: ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۱.

مطالعه بیشتر »

نقد کانت در زمینه‌ی متافیزیک و اخلاق.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی نقد‌کانت‌در‌زمینه‌متافیزیک‌و‌اخلاق دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

تکلیف از نگاه کانت.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی   تکلیف‌از‌نگاه‌کانت  دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

«معرفی کانت و آثارش»

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی معرفی‌کانت‌و‌آثارش دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »