مطالب در اخلاق

دروس‌ اخلاق./آیت‌الله‌ سید‌ جعفر‌ سیدان

دروس‌ اخلاق سخنران: آیت‌الله‌ سید‌ جعفر‌ سیدان 〖جلســـه‌‌ے‌اول〗 •• ⃟ꜜ⤸. دانلــــود📥 تاریخ: پنجشنبه؛ ۱۷ دی ۱۳۹۴. ◈ ━━ ℰ𝓉𝒽𝒾𝒸𝓈 𝓁ℯ𝓈𝓈ℴ𝓃𝓈‌‌ ━━ ◈ 〖جلســـه‌‌ے‌دوم〗 •• ⃟ꜜ⤸. دانلــــود📥 تاریخ: پنجشنبه؛ ۲۴ دی ۱۳۹۴. ◈ ━━ ℰ𝓉𝒽𝒾𝒸𝓈 𝓁ℯ𝓈𝓈ℴ𝓃𝓈‌‌ ━━ ◈ 〖جلســـه‌‌ے‌‌سوم〗 •• ⃟ꜜ⤸. دانلــــود📥 تاریخ: پنجشنبه؛ ۱ بهمن ۱۳۹۴. ◈ ━━ ℰ𝓉𝒽𝒾𝒸𝓈 𝓁ℯ𝓈𝓈ℴ𝓃𝓈‌‌ ━━ ◈ 〖جلســـه‌‌ے‌چهارم〗 •• ⃟ꜜ⤸. دانلــــود📥 تاریخ: پنجشنبه؛ ۸ بهمن …

مطالعه بیشتر »

نیّت عمل، خود عمل است!

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: غدانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے نیّت‌عمل‌خود‌عمل‌است دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

منتظــران حقیقــے.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے منتظران‌حقیقی دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

جدایے مڪتب اهل بیت ‹علیهم‌السلام› از اغیار در شهادت حضرت زهرا ‹علیها‌السلام›.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے جدایی•مکتب•اهل•بیت•ع•از•اغیار•در•شهادت•حضرت•زهرا•ع دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

هر مرتدے به جهنم نمےرود!

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے هر‌مرتدی‌به‌جهنم‌نمی‌رود! دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

معرفے دوازده امام در فرمایشات حضرت زهرا‹علیها‌السلام›.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے معرفی‌دوازده‌امام‌در‌فرمایشات؛حضرت‌زهرا دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

وجه ڪنیه‌ے ام‌ابیها براے حضرت زهرا ‹علیهاالسلام›.

صوت سخنرانی: دانلود‌صوت‌سخنرانی •عنوان: بررسے سیره‌‌ے حضرت‌ فاطمه‌ے زهرا ‹علیها السلام› در مدارڪ عامه. •عناوین فرعی: ❊›توضیح دڪتر محمد عبده یمانے-وزیر پیشین فرهنگ عربستان-در خصوص ڪنیه‌ے ام ابیها. ❊›توضیحِ استاد توفیق ابوعَلَم-معاون اول وزارت دادگسترے مصر-درخصوص ڪنیه‌ے ام ابیها. ❊›اثبات عصمت حضرت زهرا ‹علیها‌السلام› در مدراک عامه. ❊›حضرت زهرا ‹علیهاالسلام› برهانے قاطع بر ابطال مڪتب خلافت. ❊›بررسے حسن و قبح …

مطالعه بیشتر »

فاطمه‌زهرا‹سلام‌الله‌علیها›بانوی‌برتر. تألیف ابن شهر آشوب مازندرانی.

عنوان:فاطمه‌زهرا‹سلام‌الله‌علیها›بانوی‌برتر. تألیف: ابن شهر آشوب مازندرانی. ⊀این کتاب ترجمه فارسی ابواب مناقب حضرت فاطمه الزهرا ‹سلام‌الله‌علیها› و همچنین مطالب مربوط به آن حضرت در سایر ابواب کتاب شریف مناقب آل ابی طالب است.⊁ دانلود پی‌دی‌اف با کلیک روی عبارت زیر؛ فاطمه‌‌زهرا‌‹س›بانوی‌برتر

مطالعه بیشتر »

حفظ پیامبر ‹صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم› توسط ولے عصر ‹علیه‌السلام›.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے حفظ‌پیامبر‌‹ص›توسط‌ولی‌عصر‌‹ع› دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

چرا حضرت زهرا ‹علیها‌السلام› پشت در آمد؟!

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے چرا.حضرت.زهرا.علیها‌السلام.پشت.در.آمد؟! دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »