فایل های مذهبی صوتی

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان./استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو 🖇#گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:چهاردهم‌اردیبهشت‌۱۴۰۲. ❋جلسه‌ی‌نوزدهم. ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋معنای عدل و ظلم. ❋ریشه‌های ظلم چیست؟ ❋گفتگو در مورد حسن و قبح عقلی. ❋توضیح‌ در‌ مورد‌ عدل الهی. ❋وظیفه‌گرایی و غایت‌گرایی.

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان./استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:بیست‌و‌پنجم‌اسفندماه ۱۴۰۱. ❋جلسه‌ی‌هجدهم. اهمّ عناوین گفتگو:⇩ ❋بررسی آیات و روایاتی که از آن برداشت جبر شده است. ❋قدرت بر انجام فعل مخلوقات از ناحیه‌ی خداست. ❋خداوند، اعطا‌کننده‌ی هر فیضی به مخلوقات. ❋آیا قدرت انجام گناه از ناحیه‌ی خداست؟! ❋خداوند در هنگام گناهِ عبد، به او قدرت می‌دهد اما رضایت ندارد. ❋تحلیل اختیار و اراده‌ی انسان. صوت گفتگو: …

مطالعه بیشتر »

شرحی بر فصول اذان و نماز./آیت‌الله سید جعفر سیدان

شرحی بر فصول اذان و نماز.سخنران: آیت‌الله سید جعفر سیدان 〖‌جلسه‌ی اول〗ꜜ دانلود‌سخنرانیتاریخ: ١۴٠٢/۱/۶ ☘⤸.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 〖‌جلسه‌ی دوم〗 ꜜ دانلود‌سخنرانی ☘⤸.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 〖‌جلسه‌ی سوم〗 ꜜ دانلود‌سخنرانی تاریخ: ١۴٠٢/۱/۸ ☘⤸.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 〖‌جلسه‌ی چهارم〗 ꜜ دانلود‌سخنرانی تاریخ: ١۴٠٢/۱/۹ ☘⤸.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 〖‌جلسه‌ی پنجم〗 ꜜ دانلود‌سخنرانی تاریخ: ١۴٠٢/۱/۱۰ ☘⤸.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 〖‌جلسه‌ی ششم〗 ꜜ دانلود‌سخنرانی تاریخ: ١۴٠٢/۱/۱۲ ☘⤸.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 〖‌جلسه‌ی هفتم〗 ꜜ دانلود‌سخنرانی تاریخ: ١۴٠٢/۱/۱۳ ☘⤸.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 〖‌جلسه‌ی هشتم〗ꜜ دانلود‌سخنرانیتاریخ: ١۴٠٢/۱/۱۴☘⤸.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 〖‌جلسه‌ی …

مطالعه بیشتر »

  «فضائل محیرالعقول ڪسب علم در روایات ڪتاب -معراج السعاده- ملا احمد نراقی»

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی فضائل‌محیرالعقول‌کسب‌علم‌در‌روایات‌کتاب‌معراج‌السعاده دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛فضائل محیرالعقول ڪسب علم در روایات ڪتاب -معراج السعاده- ملا احمد نراقی. در کتاب معراج‌السعاده، یک بابی داره مرحوم ملا احمد نراقی در ارتباط با شرافت و فضیلت …

مطالعه بیشتر »

تقارن نابودی اسلام با ظهور امام عصر علیه‌السلام.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛تقارن نابودی اسلام با ظهور امام عصر علیه‌السلام. شبهه شبهه‌ی دقیقی هست! ببینید امام وقتی تشریف میارن، این‌طوری نیست که به‌طور طبیعی یک حرکت نظامی و …

مطالعه بیشتر »

• انبیاء الهی، خدا را متفاوت معرفی نمی‌ڪردند!

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی انبیاءالهی‌؛خدا‌را‌متفاوت‌معرفی‌نمی‌کردند_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌از دانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:بیست‌وهشتم‌بهمن‌ماه ۱۴۰۱. ❋جلسه‌ی‌ چهاردهم. ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋عقل چیست؟ ❋توصیف عقل. ❋رابطه‌ی عقل و نفس. ❋مراتب عقل. ❋راه زیاد شدن عقل. ❋تفاوت نَکراء با عقل. ❋خداوند به اندازه‌ی مرتبه‌ی عقل هر کس به او ثواب و پاداش می‌دهد.

مطالعه بیشتر »

کرامات و شهادت امام موسی بن جعفر علیهماالسلام.

صوت سخنرانی: دانلود‌صوت‌سخنرانی ›⤸ کرامات و شهادتِ؛ ›⤸ امام موسی بن جعفر علیهماالسلام. ›⤸ دکتر وحید باقرپور کاشانی. ›⤸ تاریخ: ۲۷بهمن‌ماه‌۱۴۰۱. ›⤸ عناوین فرعی: ›⤸علم حجت الهی به حقائق موجودات. ›⤸قدرت بر تصرّف و تغییر ماهیت اشیاء توسط حجت‌های الهی. ›⤸نمونه‌هایی از تصرف و تغییر ماهیت اشیاء توسط اهل بیت علیهم‌السلام. ›⤸علم غیب امام موسی بن جعفر علیهماالسلام. ›⤸چرا هر …

مطالعه بیشتر »

  «غیبت امام عصر علیه‌السلام به سبب بیم بر جان»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے غیبت‌امام‌عصر‌علیه‌السلام‌به‌سبب‌بیم‌بر‌جان_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »