ویدئو های مذهبی

ارتداد شیعیان در عصر غیبت

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ فایل صوتی سخنرانی: دانلود فایل صوتی سخنرانی ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ دانلود پی‌دی‌اف متن سخنرانی با کلیک روی عبارت زیر: ارتداد‌شیعیان‌در عصر‌غیبت  ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥   سخنران: دکتر باقرپور کاشانی 

مطالعه بیشتر »

تفسیر قرآن به قرآن

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ صوت سخنرانی: دانلود فایل صوتی سخنرانی   ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ دانلود پی‌دی‌اف متن سخنرانی با کلیک روی عبارت زیر: تفسیر‌قرآن‌به‌قرآن ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥سخنران: دکتر باقرپور کاشانی   

مطالعه بیشتر »

احکام نجاسات در شیعه

صوت سخنرانی: دانلود فایل صوتی سخنرانی   دانلود پی‌دی‌اف متن سخنرانی با کلیک روی عبارت زیر: احکام‌نجاسات‌در‌شیعه سخنران: علی باقرپور کاشانی 

مطالعه بیشتر »

خداشناسی در تأمل بر مخلوقات

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ صوت سخنرانی: دانلود فایل صوتی سخنرانی ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ دانلود پی‌دی‌اف متن سخنرانی با کلیک روی عبارت زیر: خداشناسی‌در‌تأمل‌بر‌مخلوقات  ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ سخنران: دکتر باقرپور کاشانی 

مطالعه بیشتر »

معجزات نبی مکرم اسلام

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ صوت سخنرانی: دانلود فایل صوتی سخنرانی   ✥✥✥✥✥ ✥✥✥✥✥ دانلود پی‌دی‌اف متن سخنرانی با کلیک روی عبارت زیر: معجزات‌نبی‌اکرم ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ سخنران: دکتر باقرپور کاشانی 

مطالعه بیشتر »

برهان شکل در اثبات وجود خدا

صوت سخنرانی: دانلود فایل صوتی سخنرانی  ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ دانلود پی‌دی‌اف متن سخنرانی با کلیک روی عبارت زیر: برهان‌شکل‌در‌اثبات‌خدا  ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ سخنران: دکتر باقرپور کاشانی 

مطالعه بیشتر »