مطالب در فلسفه اسلامی

مناظره‌ی صوتی_ متنی با موضوع: بررسی عقلی برهان معجزه در اثبات وجود خدا

  نشست صوتی_ متنی با موضوع:بررسی عقلی برهان معجزه در اثبات وجود خدا. طرفین:دکتر باقرپور کاشانی _ دکتر صمیمیت.تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۴ دکتر باقرپورکاشانی: دکتر صمیمیت: خیلی تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب کاشانیتقریر خوبی بود.به ذهن قاصر حقیر اینطور میرسد که مشکل اصلی استدلال مرحوم مجلسی و دیگران، عدم اثبات ملازمه میان مقدم و تالی است. بعبارت دیگر سوال این است:چرا …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی دهم)

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی دهم) خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی دهم) 🔹موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول _احکام کلی وجود 🖋فصل دوم_اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت 🖋نقد نظریه‌‌ی اصالت ماهیت. 🖋اگر ماهیت اعتباری به‌واسطه‌ی انتزاع مفهوم اعتباری وجود از آن اصیل گردد، انقلاب در ذات خواهد بود. 🖋بررسی و نقد، مهم‌ترین دلیل اصالت وجود و اعتباریت ماهیت”کیف و …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی نهم)

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی نهم) موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول_ احکام کلی وجود 🖋فصل دوم_ اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. 🖋نقد نظریه‌ی اصالت ماهیت. 🖋توضیح الماهیه من حیث هی لیست الّا هی. 🖋اصالت ماهوی برای ماهیت دو مرحله مفهوم و مصداق قائل است. 🖋مفهوم وجود و ماهیت پس از جعل هر کدام در خارج در ذهن قرار می‌گیرد. …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی(جلسه‌ی هشتم)

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی ✨(جلسه‌ی هشتم) 🔹موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول_ احکام کلی وجود. 🖋فصل دوم_ اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. 🖋برهان اصالت وجود. 🖋مصادره بودن برهان اصالت وجود. 🖋اصالت ماهوی برای ماهیت، دو مرحله مفهوم و مصداق در نظر می‌گیرد. 🖋بنابر اصالت ماهیت جاعل به جعل بسیط، ماهیت را جعل نموده است. 🖋مصادره بودن مهم‌ترین دلیل اصالت وجود. …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی هفتم)

  خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی ✨(جلسه‌ی هفتم) 🔹موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول_ احکام کلی وجود 🖋فصل دوم_ اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت 🖋مروری به دو مقدمه‌ی اول اصالت وجود. 🖋مقدمه‌ی سوم: وجود و ماهیت هر دو نمی‌توانند اصیل باشند. 🖋تقریر قائلین به اصلین در خارج. 🖋مورد بی‌مهری قرار گرفتن نظریه‌ی اصلین تا جایی که گفته شده هیچ قائلی نداشته …

مطالعه بیشتر »