مطالب در فلسفه اسلامی

نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک با حضور “آیت‌الله سید جعفر سیدان”.

صوت سخنرانی: دانلودصوت‌سخنرانی ┄┅┅❉❃❉┅┅┄ «نشستِ علمی در اختلافات متکلمین، فلاسفه، عرفا و مکتب تفکیک» سخنران: “آیت‌الله سید جعفر سیدان”. ◂ تاریخ: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۴/۲۳

مطالعه بیشتر »

جهان پس از مرگ؛ و تعریف و ماهیت آن از نگاه دین، فیلسوفان اسلامی و غربی (جلسه‌ی دوم)

دانلود فایل صوتی نشست 「﷽」 «جهان پس از مرگ؛و تعریف و ماهیت آن از نگاه دین، فیلسوفان اسلامی و غربی»  ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┆با حضور کارشناسان:┆دکتر وحید باقرپور کاشانی. ┆دکتر زهرا قزلباش – دکتر سارا قزلباش. ┆جلسه‌ی دوم.┆زمان: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۲/۲۲┆مکان: ویس‌چت مجموعه‌ی به‌سوی ظهور:@MAHDISM_12  

مطالعه بیشتر »

جهان پس از مرگ؛ و تعریف و ماهیت آن از نگاه دین، فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود فایل صوتی نشست 「﷽」 جهان پس از مرگ؛ و تعریف و ماهیت آن از نگاه دین، فیلسوفان اسلامی و غربی   ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┆با حضور کارشناسان: ┆دکتر وحید باقرپور کاشانی و دکتر زهرا قزلباش  ┆و همچنین دیگر صاحب‌نظران  ┆زمان: چهارشنبه؛ ۱۴۰۱/۲/۲۱ ┆مکان: ویس‌چت مجموعه‌ی به‌سوی ظهور: @MAHDISM_12

مطالعه بیشتر »

برهان حرکت در اثبات خدا

صوت سخنرانی: دانلود فایل صوتی سخنرانی ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ دانلود پی‌دی‌اف متن سخنرانی با کلیک روی عبارت زیر: برهان‌حرکت‌در‌اثبات‌خدا ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ سخنران: دکتر باقرپور کاشانی 

مطالعه بیشتر »