❤´˙·٠•بخل ورزان درکمک به دیگران ازمنظر احادیث….•٠·˙`❤

1414431897651477_large

آنان که با ظاهرشان

دیگران را فریب می دهند

اطمینان داشته باشند که

خود نیز از باطنشان فریب خورده اند

•ღ•٠·˙

امام باقر ع فرموده اند:

«کسی که در کمک کردن به برادر مسلمانش بخل ورزد و در انجام حاجتش کوتاهی کند ناچار می شود

به کسی کمک کند که با این امکانات علیه خود او اقدام کرده و در این راه هیچ اجر و پاداشی نخواهد برد. » (١)

•ღ•٠·˙
از احادیث استفاده می شود هر کس امکانات خداداده را در رفع حوائج برادران دینی به کار نگیرد، قهراً آن

را در خدمت گناه و دشمنان خدا قرار خواهد داد.

این روایت و نمونه های فراوانی از این قبیل بیان کننده آن است که اگر کسی بتواند نیاز برادر ایمانی خود

را بر آورد و کوتاهی کند مورد غضب خداوند متعال قرار خواهد گرفت و ذلت و خواری دنیا و آخرت را برای

خویش آماده ساخته است.

از این رو هرکس که می تواند در خدمت برادران دینی خود باشد باید مضایقه نکند و کسی به او روی آورد

با روی باز از او استقبال نماید و آن را نعمتی از نعمت های پروردگار بداند زیرا از نعمت های بزرگ

خداوند حاجتها و تقاضای بندگان خداست که به انسان عطا می شودو خوشا به حال آنانکه در خانه خویش

را به روی مردم باز گذارند و بدا به حال کسی که به آستانه خود کسی را راه ندهند.

•ღ•٠·˙
امام صادق(ع) فرمود: «کسی که یکی از خواسته های برادر دینی خود را برآورد خداوند عالم در روز قیامت

صدهزار خواسته او را بر می آورد که نخستین آنها بهشت و از جمله این پاداش ها آن است که خویشان و

آشنایان و برادران دینی او را نیز وارد بهشت کند.» (٢)

•ღ•٠·˙

به هر حال آنقدر درباره اهمیت کمک به برادران دینی و برآوردن حوائج آنان سفارش شده است که اگر کسی

برای رفع حاجت برادر دینی خود گام بردارد ولی موفق نشود باز هم اجر زیادی نزد خدا دارد.

•ღ•٠·˙

امام صادق(ع) فرمود: « هر مومنی که برای برآوردن حاجت برادر مومن خود گام بردارد خداوند متعال برای

هر قدمی یک ثواب می نویسد و یک گناه از او کم می کند و یک درجه از بهشت به مقام او

می افزاید.» (٣)

•ღ•٠·˙

بنابراین هرانسان مسلمانی باید از نعمت ها و رحمت های پروردگار به خوبی استقبال کند و تا آنجا که

توان دارد در برآوردن حاجت حاجتمندان بکوشد و در صورتی که قدرت نداشته باشد حداقل با بیانی

امیدوارکننده جوابش را بدهد.

ای دوست تا که دسترسی داری

حاجت برآر اهل تمنا را

کسی که به دیگران خدمت و نیکی می کند آنان را مدیون خود کرده و در نتیجه هرگاه به کمک آنان احتیاج باشد به کمک او می شتابند.

خداوند به همه ما توفیق خدمت به دیگران را عطا فرماید.

التماس دعای ظهور

•ღ•٠·˙

منابع:
١) اصول کافی، ج۲، ص۳۶۶

٢)همان ، ص۱۹۳

٣)اختصاص، شیخ مفید، ص ۲۷

پیشنهاد ما به شما

احکام مطهّرات(پاک‌کننده‌ها)در شیعه.

احکام مطهّرات(پاک‌کننده‌ها)در شیعه. علی باقرپور کاشانی دانلود‌فایل‌سخنرانی