تفسیر سنت‌های الهی در قرآن./علامه سید جعفر سیدان.

┐💠‌┌
سنت‌های الهی در قرآن.
علامه سید جعفر سیدان.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘

جلســـه‌‌ اولꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۴ اسفند ۱۴۰۰

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ دومꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ سومꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ چهارمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ پنجمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ ششمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۴ خرداد ۱۴۰۱

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ هفتمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ هشتمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۰ مهر ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ نهمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۷ مهر ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ دهمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۴ آبان ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ یازدمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۱ آبان ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ دوازدهمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۸ آبان ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ سیزدهمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۵ آبان ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ چهاردهمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۲ آذر ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ پانزدهمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۹ آذر ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ شانزدهمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۳ آذر ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ هفدهمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۱ دی ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ هجدهمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۵ بهمن ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ نوزدهمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۳ اسفند ۱۴۰۱.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ بیستمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘
جلســـه‌‌ بیست‌ویکمꜜꜜ

دانلــــود📥
 تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲.

𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘

پیشنهاد ما به شما

اعتقاد ابن تیمیه بر جسمانی دانستن خداوند.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green