روحانی دانستن معراج نتیجه‌ی هیئت بطلمیوسی.

صوت ســـخنرانی:

سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی

𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌
•دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر:

دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی

دانلود pdf 📥

دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

┓ 🖌┏؛
┛┗؛  روحانی دانستن معراج نتیجه هیئت بطلمیوسی ↓📋 › ؛

ببینید هیئت بطلمیوسی، یک هیئت پوست پیازی بوده؛
زمین را به‌عنوان مرکز عالم در نظر می‌گرفتند که این افلاک به‌ دور زمین قرار می‌گرفتند.
مثل پوست پیاز ک لایه‌به‌لایه هست، هر لایه را شما یک فلک فرض کنید!
به آن‌ها هیئت پوست پیازی می‌گفتند، چون شبیه پیاز هست؛
یا هیئت بطلمیوسی، چون بطلمیوس این نظریه را مطرح کرد.
بعد‌ در هیئت پوست پیازی، فلک‌ها روی همدیگر هستند. گاهی‌اوقات نگاه می‌کنی مثلاً روی یک فلک ستاره‌ای نیست، اما نگاه می‌کنی روی یک فلک یک ستاره هست، یا تو یک فلک پر از ستاره هست!
این‌ها باز نظریاتی هست که در هیئت بطلمیوسی بیان کرده‌اند.
خلاصه یک‌چنین چیزی بوده است.
بعداً که علم نجوم پیشرفت کرد، متوجه شدند این حرف‌ها حرف‌های باطلی هست!
زمین حرکت دارد!
زمین به حول خورشید می‌چرخد، خورشید نیست که به حول زمین می‌چرخد!
کی گفته است زمین مرکز عالم است؟!
زمین یک سیاره‌ای هست از سیاره‌هایی که به دور خورشید می‌چرخد که خورشید یک ستاره‌ای متوسطی در همین کهکشان راه شیری است؛ که کثیر به‌مانند خورشید و کثیر سیاره به‌مانند زمین و عطارد و مریخ فراوان هست!
برای همین این نظریه، نظریه‌ی باطلی هست!
خوب دقت بکنید!
قدما فکر می‌کردند این نظریه، یک نظریه‌ی علمی هست!
یعنی واقعاً در نظام آفرینش، زمین به عنوان مرکز عالم هست و همه چیز به حول زمین می‌چرخد!
افلاک هم به حول زمین در چرخش هستند!
حالا یک نکته‌ای را فقط اشاره بکنم در مباحث دیگه به کار می‌آید؛
ببینید حالا این افلاک خرق و التیام ندارد، یعنی فلک را نمی‌شود شکافت!
فلک شکافته نمی‌شود!
نه اینکه محال باشد! محال نیست!
اما به‌صورت عادی فلک شکافته نمی‌شود.
بعد حالا گفتند پیامبر که به معراج رفت، پیامبر از زمین حرکت می‌کند دیگر!
وقتی می‌خواهد به معراج برود، می‌گویند جسم پیامبر اگر بخواهد از این فلک عبور کند، فلک که خرق و التیام ندارد!
فلک که شکافته نمی‌شود!
پس این جسم برخورد می‌کند به این فلک و نمی‌تواند رد شود!
لذا طبق این نگاه نجومی، فلاسفه‌ی قبل و حتی عرفا و حتی جمعی از متکلمین عامه، گفتند معراج، معراج روحانی بوده!
یعنی کی گفته جسم پیامبر رفته؟!
چون گاهی‌وقت‌ها سؤال می‌شود این چه کاری هست که این‌ها گفتند معراج روحانی بوده؟!
زیرا آنچه که در قرآن و روایات استنباط می‌شود و فراوان فرمودند، این هست که قرآن می‌گوید معراج هم روحانی هست هم جسمانی.
یعنی پیامبر با همین جسد عنصری مادی و با نفس و روحی که داشتند، سفر معراجی داشتند.
حالا این‌جا سؤال می‌شود این چه کاری هست با توجه به این آیات قرآن و روایات، این‌ها گفتند نه آقا روح پیامبر رفت!
جسد روی زمین موند!
چرا این حرف را زدند؟!
قدرت خداوند تعلق نمی‌گیرد؟!
تعلق میگیرد!
بحث سر این است که گفتند این فلک شکافته نمی‌شود!
ابن‌سینا این‌را در طبیعیات کتاب اشارات و تنبیهات در جلد دوم، به صورت مفصل بحث می‌کند:
که خاطرم هست من این طبیعیات را در دوران ارشد خدمت آقای دکتر حقی می‌خوندم، خیلی به این طبیعیات علاقه داشت؛ و معمولاً طبیعیات را نمی‌خوانند زیرا خیلی‌هایش منسوخ‌شده!
اما به‌ نظر من باید خوانده شود، زیرا خیلی از مطالبی که این‌ها در فلسفه‌ی ابن‌سینا به‌کار رفته یا حتی در مطالب شیخ اشراق و فیلسوفان قبل و بعد ایشان، خیلی‌ها مبتنی به‌ همین مسئله‌ی علوم متداول زمان خودش هست.
ببینید مثلاً شما اگر بخواهید یک‌سری حرف‌های کانت را بفهمید، باید بدانید که کانت تحت تأثیر نیوتون بوده، بعداً که فیزیک انیشتین آمد، فهمیدند فیزیک نیوتون دقیق نیست، مطالب کانت هم روی هوا ماند!
اما کانت در زمان خودش این را یک علم مسلم می‌گرفت!
ساینسی می‌گرفت که هیچ‌گونه تخلفی توش نیست قطعی هست! نظریه نمی‌دانست!
بسیاری از عرفاً و فیلسوفان و حتی متکلمین، این‌ها می‌آمدند همان نجوم بطلمیوسی را مسلم می‌گرفتند، و موازین فلسفه و عرفان حتی کلام خودشان را مبتنی به آن‌ها می‌کردند.
از جمله این مطالب، همین‌ که عرض کردم: معراج صراحتاً از قرآن و روایات استفاده می‌شود که هم روحانی‌ست هم جسمانی!
صراحت فرمایش جمعی از فیلسوفان و عرفا و متکلمین بر این هست که معراج تنها روحانی‌ست و نمی‌شود جسمانی باشد!
چرا؟!
استدلال هم اقامه کردند!
به‌خاطر اینکه وقتی‌ نجوم بطلمیوسی را بخواهی قبول بکنی، جسم  پیغمبر نمی‌تواند از فلک عبور کند تا به معراج برود!
پس این روح هست! روح هم مجرد می‌دانستند! روح که مجرد هست، از جسم می‌تواند عبور کند! از فلکه می‌تواند عبور کند!

دکتر وحید باقرپور کاشانی
ـٖٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖ

پیشنهاد ما به شما

چرا خداوند جلوی ظلم را نمی گیرد؟!

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green