ابزارها و قالب‌های رایگان وبلاگ

خانه / مطالب مختلف مذهبی / ۲۶ رجب سالروز وفات حضرت ابوطالب را به پیشگاه مقدس امام عصر عجل الله فرجه تسلیت عرض مینماییم

۲۶ رجب سالروز وفات حضرت ابوطالب را به پیشگاه مقدس امام عصر عجل الله فرجه تسلیت عرض مینماییم

 

۲۶ رجب سالروز وفات حضرت ابوطالب را به پیشگاه مقدس امام عصر عجل الله فرجه تسلیت عرض مینماییم

 

 

??
ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :

اﮔﺮ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﭘﺴﺮﺵ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ، ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﺍﺛﺮﻯ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ این چنین ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺷﻮﺩ. ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ علیه السلام ﺩﺭ ﻣﻜّﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﺴﺮﺵ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻰ ﺩﺭﻳﻎ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩ. (۱۰)

← ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺩﺭ ﻭﻓﺎﺕ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ اﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺧﺒﺮ ﻭﻓﺎﺕ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺩﺍﺩ، ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻠﻮﻝ ﻭ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :

«ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻏﺴﻞ ﻭ ﺣﻨﻮﻁ ﻭ ﻛﻔﻦ ﻛﻦ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺳﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻩ».

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺳﺮﻳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ، ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﺭک شان ﺑﺮ ﻧﻌﺶ ﻋﻤﻮﻯ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺷﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﺭﻗّﺖ ﻭ ﺣُﺰﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :

«ﺍﻯ ﻋﻤﻮ، ﺻﻠﻪ ی ﺭﺣﻢ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩﻯ ﻭ ﺟﺰﺍﻯ ﺧﻴﺮ ﺩﻳﺪﻯ. ﺍﻯ ﻋﻤﻮ، ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻣﺮﺍ ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻛﺮﺩﻯ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻣﺮﺍ ﻧﺼﺮﺕ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻯ». (۱۱)

ﺑﺎ ﺭﺣﻠﺖ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ :

«ﻳﺎﻭﺭ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻓﺖ، ﻫﺠﺮﺕ ﻛﻦ». (۱۲)

امام باقر علیه السلام می فرمایند :

«اگر ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام در یک کفه ی ترازو قرار گیرد و ایمان این خَلق در کفه ی دیگر قرار گیرد حتماً ایمان او بالاتر است». سپس فرمودند :

«آیا نمی دانید که اﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺒﺪالله ﻭ ﺁﻣﻨﻪ ﻭ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺣﺞّ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ، ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﻭﺻﻴّﺖ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺞّ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. (۱۳)

امام صادق از پدرش از امام سجّاد از پدرش علیهم السلام نقل می کند که امیر المومنین علی علیه السلام در صحن مسجد نشسته و مردم اطرافش جمع بودند که مردی بلند شد و پرسید :

ای امیر المومنین علیه السلام !

تو در مقام و مرتبه ای هستی که خداوند تو را در آن جایگاه قرار داده امّا پدرت در آتش دوزخ شکنجه می شود !

امیر المومنین علیه السلام فرمود :

«آرام باش ! خدای دهانت بشکند ! سوگند به آن کسی که محمّد صلّی الله علیه و آله را به حقّ مبعوث کرد ! اگر پدرم برای تمام گناهکاران روی زمین شفاعت کند خداوند شفاعت او را می پذیرد.

آیا پدرم در آتش معذّب باشد و من که پسرش هستم تقسیم کننده بهشت و دوزخ باشم ؟

سوگند به آن کس که محمّد صلّی الله علیه وآله را به حقّ مبعوث کرد ! روز قیامت نور ابوطالب نور تمام آفریدگان را تحت الشعاع قرار می دهد مگر پنج نور :

نور محمّد صلّی الله علیه و آله، نور من، نور فاطمه، نور حسن، نور حسین، و نور امامان از فرزندان حسین علیهم السلام.

آگاه باش ! نور ابوطالب علیه السلام از نور ماست که خداوند آن را دو هزار سال پیش از آفرینش حضرت آدم آفریده است». (۱۴)

منابع :

۱٫ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻬﺠﺪ : ﺹ ۷۴۹٫ و … .
۲٫ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ : ﺹ ۴۳، ۱۱۴٫ سر السلسله العلویّه : ص ۳٫
۳٫ ﻧﻔﺎﺋﺢ ﺍﻟﻌﻠﺎﻡ : ﺹ ۱۵۸٫ و … .
۴٫ بحار الأنوار : ج ۳۵، ص ۱۳۸، ۱۸۲٫ عمده الطالب : ص ۲۱، ۲۳٫
۵٫ کافی : ج ۱، ص ۴۴۵٫ و … .
۶٫ بحار الأنوار : ج ۳۵، ص ۱۳۹، ۱۳۸٫ و … .
۷٫ رک : الغدیر : ج ۷، ص ۴۰۹ ـ ۳۳۰٫ و … .
۸٫ بحار الأنوار : ج ۳۵، ص ۱۱۱٫ و … .
۹٫ کمال الدین : ص ۱۷۵٫ و … .
۱۰٫ ﺷﺮﺡ نهج البلاغه (ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ) : ﺝ ۱۴، ﺹ  ۸۴ _ ۷۰٫ و … . الغدیر : ج ۷، ص ۳۸۷٫ ﺩﺭ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍلأﻳﺎﻡ : ﺝ ۱، ﺹ ۲۸۹ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺳﻴﻮﻃﻰ ﺍﺣﺎﺩﻳﺜﻰ ﻛﻪ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺎﺩﻯ ﺷﺠﺮﻩ ی ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ ﺑﻨﻰ ﺍﻣﻴّﻪ، ﻭ من جمله ﺍﺯ ﺭﺍﻭﻳﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒه ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﺪﺍﻭﺕ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺷﻬﺮﻩ ی ﺁﻓﺎﻕ ﺍﺳﺖ.

۱۱٫ بحار الأنوار : ج ۲۲، ص ۲۶۱، ج ۳۵، ص ۱۲۵٫ و … .
۱۲٫ کافی : ج ۱، ص ۴۴۰، ۴۴۹٫ و … .
۱۳٫ بحار الأنوار : ج ۳۵، ص ۱۵۶٫ و … .
۱۴٫ مائه منقبه : ص ۱۷۴٫ و …

 

?امام صادق علیه‌السلام فرمودند:

▪️ « إِنَّ مَثَلَ أَبِی طَالِبٍ مَثَلُ أَصْحَابِ الْکَهْفِ أَسَرُّوا الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرُوا الشِّرْکَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ‏ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ‏. »

▪️ مثل حضرت ابوطالب پدر بزرگوار امیرالمؤمنین علیهماالسلام , مَثَل اصحاب کهف است که ایمان خود را مخفى کردند و اظهار شرک نمودند ، پس خداوند اجر و پاداش آنان را دو چندان داد .

کافی ج‏۱ ص۴۴۸

 

 

اشعار جناب ابوطالب علیه السلام در تأیید رسول خدا صلی الله علیه و آله

 

منکرین ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام. ..

از جمله افراد سرشناس و معروف که منکر ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام هستندو  بیش از همه مورد احترام قرار میگیرند:

✅دکتر علی شریعتی

و مدعی بت پرست بودن امیرالمومنین علیه السلام و پدرشان حضرت ابوطالب علیه السلام

علی وارد خانه میشود. محمد و خدیجه شاید برای اولین بار در برابر الله به نماز ایستاده بودند و به رکوع و سجود میرفتند
علی که هنوز چنین حرکاتی را نمیشناخت شگفت زده مینگریست
انتظار میکشید تا محمد و خدیجه نمازشان را سلام دادند
_در برابر کی به سجده میروید؟؟
_در برابر الله که مرا به رسالت مامور کرده است تا مردم را به او بخوانم از تو میخواهم
که به او بگروی و به رسالت من ایمان آوری سپس اورا به انکار بتان دعوت کرد و آیاتی را که رسیده بود بر او خواند به مشورت با پدرم نیازی ندارم خداوند در کار آفرینش من با ابوطالب مشورت نکرد و من نیز برای پرستش او نیازی به مشورت با ابوطالب ندارم دستش را در دست محمد گذاشت و از او خواست تا اسلام را بر وی عرضه کند…

?اسلام شناسی چاپ طوس ص ۴۸۸

✅و شخص دیگر شاعر معروف
خداوند عرفان
۱_جلال الدین مولوی رومی بلخی
سنی اشعری مذهب صوفی از فرقه حلاجیه با عقیده وحدت وجود
۲_نسب او به ابوبکر بن ابی قحافه میرسد
۳_عزا داری و ماتم بر امام حسین علیه السلام  را به باد تمسخر گرفته
روز عاشورا را روز فرح و شادی میداند و قاتل امام حسین علیه السلام را اهل  نجات و رستگاری میپندارد
۴_معاویه را مومن و پاک  اعتقاد میداند
و قاتل امیرالمومنین علی علیه را الت حق و دست خداوند میپندارد
۵_خلیفه دوم را از زمره مقربین درگاه احدیت بر میشمرد و قائل است که به او وحی نازل میشده است
۶_حضرت ابوطالب علیه السلام را (العیاذ بالله)خارج از دین معرفی میکند

۱_تحیه الاخیارص ۱۳۰
۲_ریحانه الادب ج۶ ص ۳۰
۳_مثنوی ج ۶ ص ۵۷۶
۴_مثنوی ج ۲ ص ۱۷۷و۱۸۲
۵_مثنوی ج ۲ ص۱۳۴
۶_مثنوی دفتر ششم ص ۱۹۵

مولوی حضرت ابوطالب را کافر می داند(نعوذبالله) :

خود یکى بو طالب آن عم رسول /
مى ‏نمودش شنعه ‏ى عربان مهول‏
گفتش اى عم! یک شهادت تو بگو /
تا کنم با حق خصومت بهر تو
لیک گر بودیش لطف ما سبق/
کى بدى این بد دلى با جذب حق‏

 

سید بطحاء #حضرت_ابوطالب علیه السلام سه سال قبل از هجرت و در سال ۱۰بعثت از دنیا رفت . بنابر نقلى سن آن حضرت به هنگام رحلت ۸۱سال بوده است .

نام مبارک آن حضرت #عمران است ، و پدرشان جناب #عبدالمطلب ، و مادرشان #فاطمه_بنت_عمرو_بن_عائذ است . #جناب_ابوطالب علیه السلام با جناب عبدالله پدر #پیامبر_اکرم صلى الله علیه و آله  و زبیر بن عبد المطلب برادر پدر و مادری بودند، و سایر اولاد #جناب_عبدالمطلب با این سه بزرگوار فقط از پدر یکى بودند.

#علامه_مجلسی رحمهالله  مى فرماید: امامیه اتفاق دارند بر #اسلام و #ایمان جناب ابوطالب علیه السلام  به پیامبر صلى الله علیه و آله  و اینکه هیچ گاه عبادت بتى نکرده است ، بلکه ابوطالب علیه السلام  یکى از اوصیاء #حضرت_ابراهیم علیه‌السلام  است و امر اسلام و ایمان او در #شیعه مشهور است و علماى شیعه کتابها در ایمان آن بزرگوار تألیف کرده اند.
#شیخ_صدوق رحمه الله مى فرماید: در حدیث آمده که جناب عبد المطلب علیه السلام حجت الهى و جناب ابوطالب علیه السلام  وصى ایشان بوده است . طبق روایت ودایع انبیاء، عصاى #حضرت_موسی علیه السلام  و انگشتر #حضرت_سلیمان علیه السلام  و… توسط عبد المطلب علیه السلام  به ابوطالب سپرده شد که ایشان آنها را به #خاتم_الانبیاء صلى الله علیه و آله  سپردند.
#ابن_اثیر_جزری شافعى مى گوید: اهل بیت علیهم السلام  بر ایمان ابوطالب علیه السلام  #اجماع دارند اجماع اهل بیت علیهم السلام حجت است .

کتب زیادى در ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام  تاءلیف شده که اولین آنها در سال ۶۳۰ه‍ نوشته شده است . از آن زمان تاکنون کتبى به زبانهاى مختلف در ایمان ، عظمت و بزرگى آن بزرگوار تالیف و چاپ شده است که بر اهل تحقیق پوشیده نیست.

حضرت #امام_رضا علیه السلام می‌فرمایند: کسى که معتقد باشد ابوطالب علیه السلام  با حالت کفر از دنیا رفته ، #کافر است .
اشعار حضرت ابوطالب علیه السلام  در حمایت از پیامبر صلى الله علیه و آله ، اشعار منسوب به #امیرالمومنین علیه السلام  هنگام رحلت ابوطالب علیه السلام  و کلمات آن بزرگوار به قریش در مسجد الحرام هنگام قصد سوء قریش نسبت به پیامبر صلى الله علیه و آله ، و کلمات آن حضرت هنگام رحلت ، کلمات آن حضرت در طلب باران همه دلالت دارد بر اینکه داراى ایمانى منحصر بفرد بوده است که در روایات تشبیه به ایمان اصحاب کهف شده است . بعضى از ابیات امیر المؤ منین علیه السلام  در مرثیه آن بزرگوار نیز دلالت بر افضیلت آن بزرگوار بر حمزه دارد.

#اصبغ_بن_نباته مى گوید: امیرالمومنین علیه السلام  فرمود: بخدا قسم هرگز پدرم و جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف #عبادت_بت نکرده اند. گفتند: پس چه را عبادت مى کردند؟  فرمودند: به سوى #کعبه نماز مى خواندند و بر دین ابراهیم و به آن متمسک بودند.

هنگامى که حضرت امیرالمومنین علیه السلام  خبر وفات ابوطالب علیه السلام  را به پیامبر صلى الله علیه و آله  داد، آن حضرت به شدت ملول و محزون شدند و فرمودند: یا على برو و او را غسل و حنوط و کفن کن و چون بر روى سریر نهادى به من خبر بده. هنگامى که آن حضرت دستورات پیامبر صلى الله علیه و آله  را انجام داد و پدر بزرگوار را بر روى سریر گذاشت ، پیامبر صلى الله علیه و آله  خودشان تشریف آوردند و چون نظر مبارکشان بر نعش عموى بزرگوار شان افتاد، رقت و حزن به آن حضرت دست داد و فرمودند: اى عمو، صله رحم و مهربانى کردى و جزاى خیر دیدى .اى عمو، در کوچکى مرا کفالت کردى و در بزرگى مرا نصرت و حمایت نمودى .

بعد به مردم رو کردند و فرمودند: سوگند به خدا که اذن #شفاعت مى دهم در روز قیامت به عمویم که جن و انس از آن شفاعت تعجب کنند. با رحلت ابوطالب علیه السلام  #جبرئیل نازل شده به پیامبر صلى الله علیه و آله  عرض کرد: یاور تو از دنیا رفت ، #هجرت کن .

امیرالمومنین علیه السلام  در زمان حیات خود نائب مى گرفت که براى عبدالله و آمنه و ابوطالب علیه السلام  حج انجام دهند، و هنگام شهادت به اولاد خود وصیت فرمودند مکه نایب براى حج از طرف آن بزرگواران بگیرند…

 

امام صادق علیه‌السلام:
مَثَل بوطالب، مَثَل اصحاب کهف است …
کافی ج۱ ص۲۸۴

 

 

قبول شفاعت حضرت ابو طالب علیه السلام در حق تمام گنهکاران ???

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green