ابزارها و قالب‌های رایگان وبلاگ

خانه / مطالب در مناجات / ای فرزند آدم …

ای فرزند آدم …

9181e5de3a7296435bc412a797bcdf08-425

 

♥♦…ای فرزند آدم حاجت از من می طلبی ولی من بر آورده نمی کنم ، چرا که به منافع تو آگاهم ( و می دانم این را که از من می خواهی ضرر بتو می زند )
♥♦… سپس تو نسبت به خواسته ات اصرار می کنی ، در نتیجه آنچه که می خواهی به تو می دهم .
♥♦…آنگاه از همان داده هایم بر معصیت و گناه کمک می جوئی . پس اراده می کنم که آبروی تو را بریزم .
♥♦…و تو دست به دعا بلند می کنی . و من آبروی تو را حفظ می کنم . چقدر با تو با خوبی برخورد کنم و تو چقدر با بدی و زشتی با من معامله می کنی