حدیث بندگی

ناامیدی از درگاه خدا!

 ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ صوت سخنرانی: دانلود فایل صوتی ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ دانلود پی‌دی‌اف متن سخنرانی با کلیک روی عبارت زیر: ناامیدی‌از‌درگاه‌خدا! ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ سخنران: دکتر باقرپور کاشانی 

مطالعه بیشتر »