مناظرات تلگرامی

حدوث یا ازلیّت عالم.

صوت: دانلود‌صوت حدوث یا ازلیّت عالم. ◂ با حضور اساتید گرانقدر مجموعه‌ی به سوی ظهور؛ باقرپورکاشانی_حکیمی اسمائیلی مقدم_جمالی ایزدی_صادقی پورهادی_شهنواز. ›⸽↲تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۱

مطالعه بیشتر »

جبر و اختیار انسان

گفت‌گویی‌درجمعِ: دوستان آتئیست، دگر اندیش و مسلمان. کارشناسِ‌پاسخگو: دکتر وحید باقرپور کاشانی . تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۱_شنبه دانلود‌فایل‌صوتی

مطالعه بیشتر »

دو جلسه مناظره با عنوان: انسان‌ و‌ سرنوشت (چالش علیت و اختیار) مناظره‌کنندگان: استاد سبحانی و استاد زمانی

دو جلسه مناظره با عنوان: انسان و سرنوشت (چالش علیت و اختیار)  ارائه: استاد سبحانی، استاد زمانی  صوت جلسه‌ی اول مناظره: دانلود فایل صوتی مناظره قسمت اول  ◉━━━━━━───────     ↻ㅤ  ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ صوت جلسه‌ی دوم مناظره: دانلود فایل صوتی مناظره قسمت دوم 

مطالعه بیشتر »

لینک جلسات مناظره با عنوان «برهان حدوث عالم» به انضمام لینک تحلیل‌‌ها و ارزیابی اساتید دین و فلسفه

لینک جلسات مناظره با عنوان «برهان حدوث عالم» به انضمام لینک تحلیل‌‌ها و ارزیابی اساتید دین و فلسفه: ❏پیوست به جلسات مناظره‌: ⇩⇩⇩ ¹-https://t.me/seratehagh1/9880 ²-https://t.me/seratehagh1/9941 ³-https://t.me/seratehagh1/10073 ❏پیوست به تحلیل‌ها: ⇩⇩⇩ ⤾جناب آقای محمدعلی صادقی:  ¹-https://t.me/seratehagh1/9950 ²-https://t.me/seratehagh1/10006 ³-https://t.me/seratehagh1/10211 ⤾سرکار خانم الهام شهنواز: ¹-https://t.me/seratehagh1/9927 ²-https://t.me/seratehagh1/9993 ³-https://t.me/seratehagh1/10223 ⤾جناب آقای امید: ¹-https://t.me/seratehagh1/9947 ²-https://t.me/seratehagh1/10134 ³-https://t.me/seratehagh1/10148 ⤾جناب آقای محمدعلی ایزدی:  ¹-https://t.me/seratehagh1/9909 ²-https://t.me/seratehagh1/9959 ⤾جناب آقای محسن هندی:  …

مطالعه بیشتر »

تحلیل مناظره‌ی برهان حدوث عالم_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس _ تحلیل‌گر: استاد حکیمی

دانلود پی‌دی‌اف متن تحلیل با کلیک روی عبارت زیر: تحلیل‌مناظره‌از‌استاد‌حکیمی •﷽•  ›¦تحلیل، بررسی و نقد سه جلسه مناظره با عنوان:  ☜برهان حدوث عالم ›¦مناظره‌کنندگان: ☜دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس.  ›¦تحلیل‌گر: ☜استاد حکیمی ‹پژوهشگر دین› ›¦تاریخ: دوشنبه؛ ۱۴۰۱/۱/۲۲ ›¦مکان: مجموعه‌ی به‌سوی ظهور  ⇲ @MAHDISM_12 ….۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  

مطالعه بیشتر »

تحلیل مناظره با عنوان برهان حدوث عالم/۳_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس _ تحلیلگر: خانم الهام شهنواز

دانلود فایل صوتی تحلیل مناظره  •﷽•  ›¦تحلیل مناظره با عنوان: ☜برهان حدوث عالم_۳ ›¦مناظره‌کنندگان: ☜دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس.  ›¦تحلیل‌گر: ☜استاد الهام شهنواز ‹پژوهشگر دین› ›¦تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۱۱ ›¦مکان: مجموعه‌ی به‌سوی ظهور  ⇲ @MAHDISM_12

مطالعه بیشتر »

تحلیل مناظره اثبات حدوث عالم/۳_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس_ تحلیل‌گر: استاد محمدعلی صادقی(پژوهشگر فلسفه)

دانلود فایل صوتی سخنرانی  •﷽•  ›¦تحلیل مناظره با عنوان: برهان حدوث عالم/۳ ›¦مناظره‌کنندگان:  ☜دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس.  ›¦تحلیل‌گر: استاد محمدعلی صادقی‹پژوهشگر فلسفه› ›¦تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۱۶ ›¦مکان: مجموعه‌ی به‌سوی ظهور  ⇲ @MAHDISM_12  

مطالعه بیشتر »

ارزیابی مناظره برهان حدوث عالم_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس

˹﷽˼ ✧نشستی با حضور:  ✧دکتر باقرپور کاشانی_ دکتر بروجردیان ✧استاد محمدعلی ایزدی_ استاد الهام شهنواز ✧در کلاب‌‌هاوس مجموعه‌ی صراط حق.  ✧با موضوع:  ✧ارزیابی مناظره‌ی برهان حدوث عالم.  ✧پیرامون مناظره‌ی دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس.  ✧تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۱۶  ✧لینک پیوست به صوت نشست: ⇲https://www.clubhouse.com/room/m3gppNBG?utm_medium=ch_room_xerc&utm_campaign=766KRDKILfQVn_oKm1X4WA-135449 ✧لینک پیوست به کلاب‌هاوس صراط حق: ⇲https://www.clubhouse.com/join/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D9%82/1I1ucCS1/xlN9X5Z6?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=766KRDKILfQVn_oKm1X4WA-134635

مطالعه بیشتر »

تحلیل مناظره‌ی برهان حدوث عالم/ ۳_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس _ تحلیل‌گر: استاد امید

دانلود پی‌دی‌اف متن تحلیل با کلیک روی عبارت زیر: جلسه سوم. __________ •﷽•  ›¦تحلیل مناظره با عنوان:  ☜برهان حدوث عالم/۳ ›¦مناظره‌کنندگان:  ☜دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس.  ›¦تحلیل‌گر:  ☜استاد امید ‹پژوهشگر فلسفه› ›¦تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۱۵ ›¦مکان: مجموعه‌ی به‌سوی ظهور  ⇲ @MAHDISM_12 ….۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

مطالعه بیشتر »

تحلیل مناظره‌ی برهان حدوث عالم_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس _ تحلیل‌گر: دکتر صمیمیت.

دانلود پی‌دی‌اف متن تحلیل با کلیک روی عبارت زیر: تحلیل‌مناظره‌از‌استاد‌صمیمیت ____________ •﷽• ›¦تحلیل سه جلسه مناظره با عنوان: برهان حدوث عالم ›¦مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس. ›¦تحلیل‌گر: استاد صمیمیت ‹دکترای کلام اسلامی› ›¦تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۱۴›¦مکان: مجموعه‌ی به‌سوی ظهور ⇲ @MAHDISM_12….۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ پاسخ جناب زئوس به تحلیل دکتر صمیمیت: دانلود فایل صوتی پاسخ زئوس 

مطالعه بیشتر »