مناظرات تلگرامی

قضـا و قدر و تاثیر دعـا در آن. استاد شیخ رضا برنجڪار. استاد شیخ مهدے زمانی.

˼ گفتمـان معرفـت ˹ـٖٖـٖٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖـٖٖٖـٖٖـٖٖٖـٖٖٖـٖٖٖٖٖـٖٖٖٖـٖٖٖـٖٖـٖ ↵واحد پژوهش‌مرڪز‌تحقیقات‌اسلامی‌برگزارمی‌ڪند:«ششمین دورہ از نشست‌هاے علمی گفتمان معرفت در شب‌هاے ماہ مبارڪ رمضان با استفادہ از اساتید حوزہ و دانشگاه.»┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ عنوان گفتمان:قضــا و قـدر و تاثیـر دعـــا در آن.جلسه‌ے اول و دوماستاد شیخ رضا برنجڪارا–استاد شیخ مهدے زمانید دبیر جلسه: دڪتر باقرپور ڪاشانیتاریخ: پنجم رمضان-۱۴۰۲/۱/۷-جلسه‌ی اولتاریخ: ششم رمضان-۱۴۰۲/۱/۸-جلسه‌ی دوم صوت جلسه‌ی اول: دانلود‌صوت‌گفتمان‌ صوت جلسه‌ی دوم: …

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌از‌دانش‌آموزان‌ودانشجویان.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو گفتگویی‌باجمعی‌از: دانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. تاریخ:پنج‌شنبه؛ یکم‌دی‌ماهِ ۱۴۰۱. جلسه‌‌ی‌هفتم. عنوان گفتگو:⇩⇩ بررسی سه نظریه‌ حسن و قبح عقلی‌، شرعی و اعتباری.

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌از: دانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو گفتگویی‌باجمعی‌از:دانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. تاریخ: دهم‌آذرماه ۱۴۰۱. جلسه‌‌ی‌پنجم •اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ۱)نبوت انتصابے یا اڪتسابی؟ ۲)حجیّت یا عدم حجیّت تجارب شخصے و مڪاشفات. ۳)حسن و قبح عقلے یا تجربے؟ ۴)اخلاق عقلے یا تجربے؟ ۵)اشتراڪات اخلاق عقلے و تجربے.

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌ با جمعی‌از دانش‌آموزان‌ و دانشجویان.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو گفتگویی‌باجمعی‌از: دانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. تاریخ:۲۵آبان‌ماه ۱۴۰۱/جلسه‌ی‌سوم. ❈┄┅┄┅┄┅┄┅┄• اهمّ عناوین گفتگو: جمع‌عذاب‌الهی‌با‌رحمت‌الهی‌. مبحث توبه. هدف‌از‌خلقت. تبیین‌جبر‌‌در‌تکلیف. کشف‌فسیل‌هایی‌سال‌ها‌قبل‌از‌خلقت‌آدم‌‹علیه‌السلام›. مروری‌به‌مبحث‌فرگشت. روش‌پاسخ‌به‌شبهات‌جوان‌ها.

مطالعه بیشتر »

حدوث یا ازلیّت عالم.

صوت: دانلود‌صوت حدوث یا ازلیّت عالم. ◂ با حضور اساتید گرانقدر مجموعه‌ی به سوی ظهور؛ باقرپورکاشانی_حکیمی اسمائیلی مقدم_جمالی ایزدی_صادقی پورهادی_شهنواز. ›⸽↲تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۱

مطالعه بیشتر »

جبر و اختیار انسان

گفت‌گویی‌درجمعِ: دوستان آتئیست، دگر اندیش و مسلمان. کارشناسِ‌پاسخگو: دکتر وحید باقرپور کاشانی . تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۱_شنبه دانلود‌فایل‌صوتی

مطالعه بیشتر »

دو جلسه مناظره با عنوان: انسان‌ و‌ سرنوشت (چالش علیت و اختیار) مناظره‌کنندگان: استاد سبحانی و استاد زمانی

دو جلسه مناظره با عنوان: انسان و سرنوشت (چالش علیت و اختیار)  ارائه: استاد سبحانی، استاد زمانی  صوت جلسه‌ی اول مناظره: دانلود فایل صوتی مناظره قسمت اول  ◉━━━━━━───────     ↻ㅤ  ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ صوت جلسه‌ی دوم مناظره: دانلود فایل صوتی مناظره قسمت دوم 

مطالعه بیشتر »

لینک جلسات مناظره با عنوان «برهان حدوث عالم» به انضمام لینک تحلیل‌‌ها و ارزیابی اساتید دین و فلسفه

لینک جلسات مناظره با عنوان «برهان حدوث عالم» به انضمام لینک تحلیل‌‌ها و ارزیابی اساتید دین و فلسفه: ❏پیوست به جلسات مناظره‌: ⇩⇩⇩ ¹-https://t.me/seratehagh1/9880 ²-https://t.me/seratehagh1/9941 ³-https://t.me/seratehagh1/10073 ❏پیوست به تحلیل‌ها: ⇩⇩⇩ ⤾جناب آقای محمدعلی صادقی:  ¹-https://t.me/seratehagh1/9950 ²-https://t.me/seratehagh1/10006 ³-https://t.me/seratehagh1/10211 ⤾سرکار خانم الهام شهنواز: ¹-https://t.me/seratehagh1/9927 ²-https://t.me/seratehagh1/9993 ³-https://t.me/seratehagh1/10223 ⤾جناب آقای امید: ¹-https://t.me/seratehagh1/9947 ²-https://t.me/seratehagh1/10134 ³-https://t.me/seratehagh1/10148 ⤾جناب آقای محمدعلی ایزدی:  ¹-https://t.me/seratehagh1/9909 ²-https://t.me/seratehagh1/9959 ⤾جناب آقای محسن هندی:  …

مطالعه بیشتر »

تحلیل مناظره‌ی برهان حدوث عالم_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس _ تحلیل‌گر: استاد حکیمی

دانلود پی‌دی‌اف متن تحلیل با کلیک روی عبارت زیر: تحلیل‌مناظره‌از‌استاد‌حکیمی •﷽•  ›¦تحلیل، بررسی و نقد سه جلسه مناظره با عنوان:  ☜برهان حدوث عالم ›¦مناظره‌کنندگان: ☜دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس.  ›¦تحلیل‌گر: ☜استاد حکیمی ‹پژوهشگر دین› ›¦تاریخ: دوشنبه؛ ۱۴۰۱/۱/۲۲ ›¦مکان: مجموعه‌ی به‌سوی ظهور  ⇲ @MAHDISM_12 ….۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  

مطالعه بیشتر »

تحلیل مناظره با عنوان برهان حدوث عالم/۳_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس _ تحلیلگر: خانم الهام شهنواز

دانلود فایل صوتی تحلیل مناظره  •﷽•  ›¦تحلیل مناظره با عنوان: ☜برهان حدوث عالم_۳ ›¦مناظره‌کنندگان: ☜دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس.  ›¦تحلیل‌گر: ☜استاد الهام شهنواز ‹پژوهشگر دین› ›¦تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۱۱ ›¦مکان: مجموعه‌ی به‌سوی ظهور  ⇲ @MAHDISM_12

مطالعه بیشتر »