مطالب در فلسفه غرب

تناقض قدرت مطلق خداوند.

صوت سخنرانی: سخنران: پلانتینگا_ دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی تناقض‌قدرت‌مطلق‌خداوند دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

جهان پس از مرگ؛ و تعریف و ماهیت آن از نگاه دین، فیلسوفان اسلامی و غربی (جلسه‌ی دوم)

دانلود فایل صوتی نشست 「﷽」 «جهان پس از مرگ؛و تعریف و ماهیت آن از نگاه دین، فیلسوفان اسلامی و غربی»  ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┆با حضور کارشناسان:┆دکتر وحید باقرپور کاشانی. ┆دکتر زهرا قزلباش – دکتر سارا قزلباش. ┆جلسه‌ی دوم.┆زمان: پنج‌شنبه؛ ۱۴۰۱/۲/۲۲┆مکان: ویس‌چت مجموعه‌ی به‌سوی ظهور:@MAHDISM_12  

مطالعه بیشتر »

جهان پس از مرگ؛ و تعریف و ماهیت آن از نگاه دین، فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود فایل صوتی نشست 「﷽」 جهان پس از مرگ؛ و تعریف و ماهیت آن از نگاه دین، فیلسوفان اسلامی و غربی   ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┆با حضور کارشناسان: ┆دکتر وحید باقرپور کاشانی و دکتر زهرا قزلباش  ┆و همچنین دیگر صاحب‌نظران  ┆زمان: چهارشنبه؛ ۱۴۰۱/۲/۲۱ ┆مکان: ویس‌چت مجموعه‌ی به‌سوی ظهور: @MAHDISM_12

مطالعه بیشتر »

بررسی‌ و‌ نقد‌ کلیپِ برهان‌ حرکت‌ جناب‌ زئوس

دانلود فایل صوتی نشست  ›¦↵بررسی‌و‌نقد‌کلیپِ برهان‌حرکت‌جناب‌زئوس ›¦↵با حضور:  ›¦↵استاد محمدعلی صادقی  ›¦↵دکتر باقرپور کاشانی  ›¦↵استاد الهام شهنواز ›¦↵وباحضورِشماصاحب‌نظران‌ِمسلمان‌ودگراندیش  ›¦↵چهارشنبه: ۲/۷_ساعت ۲۴ ›¦↵ویس‌‌چت مجموعه‌ی به‌سوی‌ ظهور   

مطالعه بیشتر »

برهان ترکیب در اثبات وجود خدا

صوت سخنرانی:  دانلود فایل صوتی سخنرانی  ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ دانلود پی‌دی‌اف متن سخنرانی با کلیک روی عبارت زیر: برهان‌ترکیب‌در‌اثبات‌خدا  ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ سخنران: دکتر باقرپور کاشانی 

مطالعه بیشتر »

لینک جلسات مناظره با عنوان «برهان حدوث عالم» به انضمام لینک تحلیل‌‌ها و ارزیابی اساتید دین و فلسفه

لینک جلسات مناظره با عنوان «برهان حدوث عالم» به انضمام لینک تحلیل‌‌ها و ارزیابی اساتید دین و فلسفه: ❏پیوست به جلسات مناظره‌: ⇩⇩⇩ ¹-https://t.me/seratehagh1/9880 ²-https://t.me/seratehagh1/9941 ³-https://t.me/seratehagh1/10073 ❏پیوست به تحلیل‌ها: ⇩⇩⇩ ⤾جناب آقای محمدعلی صادقی:  ¹-https://t.me/seratehagh1/9950 ²-https://t.me/seratehagh1/10006 ³-https://t.me/seratehagh1/10211 ⤾سرکار خانم الهام شهنواز: ¹-https://t.me/seratehagh1/9927 ²-https://t.me/seratehagh1/9993 ³-https://t.me/seratehagh1/10223 ⤾جناب آقای امید: ¹-https://t.me/seratehagh1/9947 ²-https://t.me/seratehagh1/10134 ³-https://t.me/seratehagh1/10148 ⤾جناب آقای محمدعلی ایزدی:  ¹-https://t.me/seratehagh1/9909 ²-https://t.me/seratehagh1/9959 ⤾جناب آقای محسن هندی:  …

مطالعه بیشتر »

تحلیل مناظره‌ی برهان حدوث عالم_ مناظره‌کنندگان: دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس _ تحلیل‌گر: استاد حکیمی

دانلود پی‌دی‌اف متن تحلیل با کلیک روی عبارت زیر: تحلیل‌مناظره‌از‌استاد‌حکیمی •﷽•  ›¦تحلیل، بررسی و نقد سه جلسه مناظره با عنوان:  ☜برهان حدوث عالم ›¦مناظره‌کنندگان: ☜دکتر باقرپور کاشانی و جناب زئوس.  ›¦تحلیل‌گر: ☜استاد حکیمی ‹پژوهشگر دین› ›¦تاریخ: دوشنبه؛ ۱۴۰۱/۱/۲۲ ›¦مکان: مجموعه‌ی به‌سوی ظهور  ⇲ @MAHDISM_12 ….۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  

مطالعه بیشتر »