مطالب در فلسفه غرب

تدریس فلسفه‌ی اگزیستانس_ فلسفه‌ی نیچه (جلسه‌ی اول)

تدریس فلسفه‌ی اگزیستانس (جلسه‌ی پنجم) موضوع: فلسفه نیچه عنواین فرعی: 🖋مختصری از بیوگرافی فردریش نیچه. 🖋نیچه به شدت ضد مسیحیت بود. 🖋آثار مهم نیچه. 🖋به‌کار بردن جملات و کلمات قصار در آثارش. 🖋عشق به زندگی از منظر نیچه. 🖋توجه نیچه به دو بعد جسمانی و روحانی انسان. 🖋نیچه نفس را غیر از جسم نمی‌داند؛ (Bodily Soul ) 🖋مخالفت نیچه با …

مطالعه بیشتر »

تدریس فلسفه‌ی اگزیستانس_ فلسفه‌ی کرکگور (جلسه‌ی چهارم)

تدریس فلسفه‌ی اگزیستانس (جلسه‌ی چهارم) موضوع: فلسفه کرکگور موضوعات فرعی: 🖋مروری به سه سپهر حسی، اخلاقی و دینی. 🖋مروری به مبانی کرکگور در قرائت کاپلستن. 🖋 حقیقت برای هر کس subject است. 🖋کرکگور اثبات وجود خدا با استدلالات عقلی گناه می‌داند و این ادله مثبِت وجود خدا نیست و بی‌ربط است. 🖋تدوین الهیات کرکگور بر اساس خدای مسیحیّت. 🖋در مسیحیت …

مطالعه بیشتر »

تدریس فلسفه‌ی اگزیستانس_ فلسفه‌ی کرکگور (جلسه‌ی سوم)

تدریس فلسفه‌ی اگزیستانس (جلسه‌ی سوم) موضوع: فلسفه کرکگور موضوعات فرعی: 🖋مروری به سه سپهر حسی، اخلاقی و دینی. 🖋تامل در خود گنهکار موجب ناامیدی. و سپس درک اراده شده و به شدت به سمت خدا باز می‌گردد. 🖋شوق زیاد و اراده‌ی قوی، زمینه تجلی خداوند است. 🖋دو صورت تجلی خداوند در مسیحیت. 🖋مراد از تجلی کلی و عام در مسیحیت. …

مطالعه بیشتر »

تدریس فلسفه‌ی اگزیستانس (جلسه‌ی اول)

تدریس فلسفه‌ی اگزیستانس (جلسه‌ی اول) موضوع: “خصوصیات و ویژگی‌های فلسفه‌ی اگزیستانس” موضوعات فرعی: 🖋واژه‌شناسی Existence 🖋مطرح‌ترین فلسفه بعد از جنگ جهانی. 🖋فلسفه‌ی اگزیستانس مکتب نیست. 🖋اگزیستانسیالیسم مرگ فلسفه‌ی اگزیستانس است. 🖋سیال و پویا بودن فلسفه‌ی اگزیستانس. 🖋فیلسوف اگزیستانس در مورد انسان بحث می‌کند. 🖋فرق امانیسم با اگزیستانس. 🖋دو نگاه الهی و الحادی در فلسفه‌ی اگزیستانس. 🖋معرفی فیلسوفان اگزیستانس از نظر …

مطالعه بیشتر »