پاسخ به شبهات

پاسخ دکتر باقرپور کاشانی، مدرس دانشگاه به مدعیات عجیب احمدالحسن بصری – خبرگزاری حوزه

پاسخ مدرّس دانشگاه به مدعیات عجیب احمدالحسن بصری – خبرگزاری حوزه https://www.hawzahnews.com/news/961683/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C حوزه/ پژوهشگر فلسفه و کلام اسلامی به تشریح مدعیات و نقد جدی به جریان احمدالحسن بصری پرداخت.   دکتر وحید باقرپور کاشانی  پژوهشگر کلام اسلامی و دانش آموخته حوزه علمیه است که  در گفت وگو با خبرگزاری حوزه، به ذکر مدعیات خاص احمد الحسن بصری و نقدهای جدی به …

مطالعه بیشتر »