ابزارها و قالب‌های رایگان وبلاگ

خانه / بایگانی نویسنده: admin

بایگانی نویسنده: admin

مناظره صوتی با موضوع: ادله وحدت شخصیه وجود جلسه پنجم

ا 〰️〰️ °﷽° 〰️〰️ ا 🔆 سلام و درود و مهر 💠 ژانر: مناظره صوتی 🔖 موضوع: ادله وحدت شخصیه وجود جلسه پنجم 👥طرفین مناظره: 🗣 استاد ادیب 🗣استاد باقر پور کاشانی 〰️〰️〰️〰️ 🗓 زمان: ۱۳۹۷/۱۱/۵ ساعت ۹شب 〰️〰️〰️〰️   دانلود فایل صوتی مناظره: پخش صوتی: بیشتر بخوانید »

مقاله الاهیات روشنفکری نوشته دکتر سروش دباغ

دکتر سروش دباغ

ا 〰️〰️ °﷽° 〰️〰️ ا 🔆 سلام و درود و مهر 🔰گروه فلسفه و کلام با افتخار برگزار میکند: 💠 ژانر: مناظره صوتی 🔖 موضوع: مقاله الاهیات روشنفکری نوشته دکتر سروش دباغ 👥طرفین مناظره: 🗣 دکتر باقر پور کاشانی 🗣دکتر سروش دباغ 〰️〰️〰️〰️ 🗓 زمان: ۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۸/۳۰ 〰️〰️〰️〰️   دانلود فایل صوتی مناظره : پخش صوتی مناظره : بیشتر بخوانید »

مناظره صوتی با موضوع: تتمه اصالت وجود وحدت شخصیه وجود جلسه سوم

ا 〰️〰️ °﷽° 〰️〰️ ا 🔆 سلام و درود و مهر 🔰گروه فلسفه و کلام با افتخار برگزار میکند: 💠 ژانر: مناظره صوتی جلسه سوم 🔖 موضوع: تتمه اصالت وجود وحدت شخصیه وجود 👥طرفین مناظره: 🗣 استاد محمد حسن وکیلی 🗣استاد وحید باقر پور کاشانی 〰️〰️〰️〰️ 🗓 زمان: پنج شنبه ۹۷/۱۰/۶ 〰️〰️〰️〰️   دانلود فایل صوتی مناظره : پخش آنلاین: بیشتر بخوانید »

مناظره صوتی با موضوع: بحث فلسفی نقد یا اثبات اصالت وجود(قسمت دوم)

ا 〰️〰️ °﷽° 〰️〰️ ا 🔆 سلام و درود و مهر 💠 ژانر: مناظره صوتی 🔖 موضوع: بحث فلسفی نقد یا اثبات اصالت وجود(قسمت دوم) 👥طرفین مناظره: 🗣 استاد محمد حسن وکیلی 🗣استاد وحید باقر پور کاشانی 〰️〰️〰️〰️ 🗓 زمان: ۹۷/۹/۲۹ ساعت ۲۲ 〰️〰️〰️〰️ دانلود فایل صوتی مناظره : پخش آنلاین: بیشتر بخوانید »

مناظره صوتی با موضوع: بحث فلسفی نقد یا اثبات اصالت وجود

ا 〰️〰️ °﷽° 〰️〰️ ا 🔆 سلام و درود و مهر 🔰گروه فلسفه و کلام با افتخار برگزار میکند: 💠 ژانر: مناظره صوتی 🔖 موضوع: بحث فلسفی نقد یا اثبات اصالت وجود 👥طرفین مناظره: 🗣 استاد محمد حسن وکیلی 🗣استاد وحید باقر پور کاشانی 〰️〰️〰️〰️ 🗓 تاریخ :۱۳۹۷/۹/۱۴ ساعت ۲۲ 〰️〰️〰️〰️ دانلود فایل صوتی: پخش آنلاین: بیشتر بخوانید »

مناظره صوتی با موضوع: تبیین و ادله نظریه وحدت شخصیه وجود (قسمت چهارم)

ا 〰️〰️ °﷽° 〰️〰️ ا 🔆 سلام و درود و مهر 💠 ژانر: مناظره صوتی 🔖 موضوع: تبیین وادله نظریه وحدت شخصیه وجود (قسمت چهارم) 👥طرفین مناظره: 🗣 استاد ادیب 🗣استاد باقر پور کاشانی 〰️〰️〰️〰️ 🗓 زمان: ۱۳۹۷/۶/۳۱ساعت ۲۳ 〰️〰️〰️〰️ دانلود فایل صوتی مناظره : پخش آنلاین : بیشتر بخوانید »

مناظره صوتی با موضوع: تبین مقدمات نظریه وحدت شخصیه وجود(قسمت سوم)

ا 〰️〰️ °﷽° 〰️〰️ ا 🔆 سلام و درود و مهر 💠 ژانر: مناظره صوتی 🔖 موضوع: تبین مقدمات نظریه وحدت شخصیه وجود(قسمت سوم) 👥طرفین مناظره: 🗣 استاد ادیب 🗣استاد باقر پور کاشانی 〰️〰️〰️〰️ 🗓 زمان: ۹۷/۶/۲۵ ساعت ۱ نیم شب 〰️〰️〰️〰️   دانلود فایل صوتی مناظره : پخش آنلاین : بیشتر بخوانید »

مناظره صوتی با موضوع: مقدمات نظریه وحدت شخصیه وجود(قسمت دوم)

ا 〰️〰️ °﷽° 〰️〰️ ا 🔆 سلام و درود و مهر 💠 ژانر: مناظره صوتی 🔖 موضوع: مقدمات نظریه وحدت شخصیه وجود(قسمت دوم) 👥طرفین مناظره: 🗣 استاد ادیب 🗣استاد باقر پور کاشانی 〰️〰️〰️〰️ 🗓 زمان: ۱۳۹۷/۶/۲۰ساعت ۲۳:۳۰ 〰️〰️〰️〰️   دانلود فایل صوتی مناظره:   پخش آنلاین : بیشتر بخوانید »

مناظره صوتی با موضوع: تبیین مقدمات نظریه وحدت شخصیه وجود

استاد ادیب

ا 〰️〰️ °﷽° 〰️〰️ ا 🔆 سلام و درود و احترام 🔰گروه فلسفه و کلام برگزار میکند: 💠 ژانر: مناظره صوتی 🔖 موضوع: تبیین مقدمات نظریه وحدت شخصیه وجود 👥طرفین مناظره: 🗣 استاد امیر ادیب 🗣استاد وحید باقر پور کاشانی 〰️〰️〰️〰️ 🗓 زمان: ۹۷/۶/۱۸ ساعت ۱۲ 〰️〰️〰️〰️   دانلود فایل صوتی مناظره :   پخش آنلاین : بیشتر بخوانید »